Pārlekt uz galveno saturu

AICINĀM DARBĀ

Ekonomistu

SIA “VILKME” galvenie darbības virzieni ir nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana, kā arī siltumapgāde un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana Ropažu novada Ropažu pagasta iedzīvotājiem, iestādēm un juridiskajām personām.

Amata pienākumi:

 • Sagatavot siltumenerģijas apgādes un ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķinus;
 • Veikt Sabiedrības budžeta plānošanu un sagatavošanu, piedalīties finanšu gada pārskata sagatavošanā;
 • Veikt maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķinus un nodrošināt to regulāru aktualizāciju;
 • Veikt struktūrvienību darba efektivitātes analīzi, izstrādāt priekšlikumus uzlabojumiem un iesniegt tos Sabiedrības vadībai;
 • Veikt līgumu, pieņemšanas-nodošanas aktu, tāmju u.c aprēķinu pārbaudi atbilstoši budžetam un izmaksu saskaņošanu.

Amatam nepieciešamās prasības:

 • Augstākā izglītība ekonomikā vai finansēs;
 • Pieredze līdzīgā amatā vismaz 3 gadi;
 • Spēja strādāt ar liela apjoma informāciju, apstrādāt datus, izprast cēloņsakarības, rast risinājumus;
 • Precizitāte darbu izpildē, analītiska domāšana un augsta atbildības sajūta;
 • Pieredze darbā ar RVS Horizon programmu.

Piedāvājam:

 • Atbildīgu un interesantu darbu pašvaldības uzņēmumā;
 • Iespēju profesionāli pilnveidoties un iegūt vērtīgu darba pieredzi;
 • Iespēju daļu darba laika strādāt attālināti;
 • Stabilu atalgojumu, sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes termiņa beigām. Alga bruto no EUR 1600 -1800 mēnesī atkarībā no pieredzes uz zināšanām.
 • Mūsdienīgu darba vietu Vangažos.

Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt līdz 2024. gada 10. augustam uz e-pastu vilkme@vilkme.lv.
Izskatīsim visus piedāvājumus un sazināsimies ar pretendentiem,  kuri tiks virzīti uz 2. atlases kārtu – darba interviju.
Pretendentiem, kuri nebūs tikuši līdz 2. atlases kārtai, pateicamies par atvēlēto laiku un izrādīto interesi strādāt mūsu uzņēmumā.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā.

 
 

 

 

 

AICINĀM DARBĀ

Grāmatvedi

Profesijas  kods: 3313  01

SIA “VILKME” galvenie darbības virzieni ir nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana, kā arī siltumapgāde pakalpojumu sniegšana Ropažu novada Vangažu pilsētas un Ropažu pagasta iedzīvotājiem, iestādēm un juridiskajām personām.

Amata pienākumi:

 • Grāmatvedības debitoru un kreditoru pirmdokumentu apstrāde un reģistrēšana grāmatvedības programmā;
 • Pamatlīdzekļu, noliktavas, avansu norēķinu, degvielas patēriņa pārbaude un uzskaite;
 • Grāmatvedības dokumentu pārbaude, salīdzināšana;
 • Pašizmaksu aprēķins, izmaksu sadalījums pēc darbības veidiem un ar to saistīto datu analīze; 
 • Atskaišu sagatavošana pēc vadības pieprasījuma;
 • Asistēšana galvenajam grāmatvedim gada pārskata sastādīšanā un ikdienas darbos;
 • Veikt citus ar grāmatvedību tieši saistītus uzdevumus.

Amatam nepieciešamās prasības:

 • Atbilstoša izglītība grāmatvedībā, finansēs vai ekonomikā;
 • Pieredze darbā ar RVS Horizon programmu;
 • Laba finanšu grāmatvedības un LR nodokļu sistēmas izpratne;
 • Laba analītiska domāšana un spējas risināt problēmsituācijas;
 • Teicamas digitālās prasmes.

Piedāvājam:

 • Atbildīgu un interesantu darbu pašvaldības uzņēmumā;
 • Iespēju profesionāli pilnveidoties un iegūt vērtīgu darba pieredzi;
 • Iespēju daļu darba laikā strādāt attālināti;
 • Stabilu atalgojumu, sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes termiņa beigām. Alga bruto no EUR 1600 -1800 mēnesī atkarībā no pieredzes uz zināšanām;
 • Mūsdienīgu darba vietu Vangažos.

Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt līdz 2024. gada 10. augustam uz e-pastu vilkme@vilkme.lv.
Izskatīsim visus piedāvājumus un sazināsimies ar pretendentiem,  kuri tiks virzīti uz 2. atlases kārtu – darba interviju.
Pretendentiem, kuri nebūs tikuši līdz 2. atlases kārtai, pateicamies par atvēlēto laiku un izrādīto interesi strādāt mūsu uzņēmumā.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā.

 
 

 

 

AICINĀM DARBĀ

sētnieku

Darba pienākumi:

 • veikt Ropažu vidusskolas teritorijas, t.sk. sporta un kultūras centra ieejas celiņu, laukumu, zālāju uzkopšanu 2 reizes dienā: 
  no rīta līdz plkst.8:00 – pilnīga teritorijas uzkopšana, dienas otrajā pusē – izlases veidā; ziemas sezonā - tīrīt sniegu, vasaras sezonā nopļaut zāli. 
   

Prasības pretendentam:

 • atbildīga un godprātīga attieksme pret darbu;
 • spēja ātri un kvalitatīvi veikt darbu;
 • iziska izturība un gatavība veikt fizisku darbu.

Mēs piedāvājam:

 • darbu stabilā pašvaldības uzņēmumā;
 • atalgojumu 770 EUR (bruto); 
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • labus darba apstākļus, darba inventāru un darba apģērbu.
   

Pieteikties līdz 2024. gada 30. jūnijam zvanot SIA “Vilkme”
tel. 67901050 vai pieteikties e-pastā  vilkme@vilkme.lv

 
 

 


 

 

AICINA DARBĀ

SANTEHNIĶI-REMONTSTRĀDNIEKU

Darba pienākumi:

 • veikt ūdensapgādes un siltumapgādes sistēmu apkopi un remontu, kanalizācijas cauruļvadu armatūras montāžu, apkopi un remontu;
 • veikt sūkņu staciju tehnisko uzraudzību, filtru tīrīšanu, nomaiņu un to uzturēšanu darba kārtībā;
 • veikt aukstā ūdens skaitītāju nomaiņu vai uzstādīšanu, skaitītāju rādījumu nolasīšanu;
 • piedalīties avārijas situāciju likvidēšanā ūdens, kanalizācijas un siltumapgādes sistēmās.

Prasības pretendentam:

 • profesionālā vidējā izglītība vai arodizglītība, vai profesionālā pamatizglītība;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • labas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • spēja organizēt darbu patstāvīgi;
 • pozitīva domāšana, augsta atbildības sajūta un precizitāte.

Mēs piedāvājam:

 • aktīvu darbu stabilā pašvaldības uzņēmumā;
 • atalgojumu 1200  EUR (bruto);
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi;
 • labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu.

Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt līdz 2024. gada 31.maijam uz e-pastu  vilkme@vilkme.lv 
Darba devēja kontaktpersona: SIA “Vilkme” 67901050

Izskatīsim visus piedāvājumus un sazināsimies ar pretendentiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām, lai norunātu tikšanos uz darba interviju.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā.  

 
 

 

AICINA DARBĀ

Labiekārtošanas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāju

Ropažu novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Vilkme” galvenie darbības virzieni ir nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana, siltumapgādes un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana, novada teritorijas uzturēšana un labiekārtošana un ceļu uzturēšana.

Mēs piedāvājam:

 • Aizraujošu un dinamisku darbu stabilā pašvaldības kapitālsabiedrībā;
 • Atalgojumu no 2200 - 2500 EUR (bruto), ņemot vērā profesionālo kvalifikāciju;
 • Sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
 • Profesionālas attīstības iespējas;
 • Labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu.

Uzticēsim:

 • Izstrādāt struktūrvienības mērķus, uzdevumus un budžetu, plānot struktūrvienības attīstību;
 • Organizēt struktūrvienības darbu, plānot, vadīt un kontrolēt pakalpojumu kvalitāti un darbu izpildes termiņus;
 • Pārraudzīt atbildībā esošo darbinieku darba izpildes kvalitāti un plānot to noslodzi;
 • Nodrošināt uzņēmuma autoparka efektīvu pārvaldību;
 • Veikt teritoriju uzturēšanas un labiekārtošanas pakalpojumu plānošanu, nodrošināšanu un kontroli;
 • Nodrošināt ceļu uzturēšanas un remontdarbu pakalpojumu plānošanu, organizēšanu un kontroli;
 • Analizēt sniegto pakalpojumu kvalitāti un sniegt priekšlikumus to efektivizācijai;
 • Pārstāvēt uzņēmumu citās institūcijās amata kompetences ietvaros un paust uzņēmuma viedokli un nepieciešamo informāciju sapulcēs, darba grupās un citos pasākumos, kuros apspriež amata kompetencē esošus jautājumus;
 • Pārraudzīt iekšējo normatīvo dokumentu izstrādi un aktualizēšanu amata kompetencē esošos jautājumos;
 • Amata kompetences ietvaros piedalīties iepirkuma procesos;
 • Sadarboties ar Ropažu domes struktūrvienībām un citām valsts un pašvaldību iestādēm, fiziskām un juridiskām personām.

Sagaidām:

 • augstākā izglītība tehniskās zinātnēs, biznesa vadībā, ceļu uzturēšanā vai citā pielīdzināmā jomā;
 • profesionālā pieredze struktūrvienības vadītāja amatā vidējā vai lielā uzņēmumā ne mazāk par 3 gadiem;
 • stratēģisks redzējums, labas pārmaiņu vadības, plānošanas, organizēšanas un komunikācijas prasmes;
 • labas saskarsmes iemaņas, augstu emocionālo inteliģenci, atbildības sajūtu un godīgumu;
 • MS Office datorprasmes labā lietotāja līmenī;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • Valsts valodas zināšanas C1 līmenī, vēlamas angļu un krievu valodas zināšanas;

Motivācijas vēstuli un CV līdz 2024.gada 18.maijam sūtīt uz e-pastu  vilkme@vilkme.lv vai iesniegt personīgi uzņēmuma birojā Silakrogā, Priedes 4-57, Ropažu pagastā, tel. 67901050.

Izskatīsim visus piedāvājumus un sazināsimies ar pretendentiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām, lai norunātu tikšanos uz darba interviju.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā.

 
 

 

AICINA DARBĀ

Inženiertehniskās nodaļas vadītāju

Ropažu novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Vilkme” galvenie darbības virzieni ir nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana, siltumapgādes un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana, novada teritorijas uzturēšana un labiekārtošana un ceļu uzturēšana.

Mēs piedāvājam:

 • Aizraujošu un dinamisku darbu stabilā pašvaldības kapitālsabiedrībā;
 • Atalgojumu no 2200 - 2500 EUR (bruto), ņemot vērā profesionālo kvalifikāciju;
 • Sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
 • Profesionālas attīstības iespējas;
 • Labus darba apstākļus un atsaucīgus kolēģus.

Uzticēsim:

 • Izstrādāt struktūrvienības mērķus, uzdevumus un budžetu, plānot struktūrvienības attīstību;
 • Organizēt struktūrvienības darbu, plānot, vadīt un kontrolēt pakalpojumu kvalitāti un darbu izpildes termiņus;
 • Pārraudzīt atbildībā esošo darbinieku darba izpildes kvalitāti un plānot to noslodzi;
 • Nodrošināt uzņēmuma siltuma ražošanas un piegādes pārvaldību;
 • Nodrošināt uzņēmuma ūdens ražošanas un piegādes pārvaldību;
 • Nodrošināt uzņēmuma kanalizācijas sistēmas pārvaldību;
 • Nodrošināt ūdenssaimniecības un siltumapgādes sistēmas uzturēšanu, remontdarbu pakalpojumu plānošanu, organizēšanu un kontroli;
 • Nodrošināt ūdenssaimniecības un siltumapgādes sistēmas pilnveidošanu un attīstību;
 • Analizēt sniegto pakalpojumu kvalitāti un sniegt priekšlikumus to efektivizācijai;
 • Pārstāvēt uzņēmumu citās institūcijās amata kompetences ietvaros un paust uzņēmuma viedokli un nepieciešamo informāciju sapulcēs, darba grupās un citos pasākumos, kuros apspriež amata kompetencē esošus jautājumus;
 • Pārraudzīt iekšējo normatīvo dokumentu izstrādi un aktualizēšanu amata kompetencē esošos jautājumos;
 • Amata kompetences ietvaros piedalīties iepirkuma procesos;
 • Sadarboties ar Ropažu domes struktūrvienībām un citām valsts un pašvaldību iestādēm, fiziskām un juridiskām personām.

Sagaidām:

 • augstākā izglītība tehniskās zinātnēs, biznesa vadībā, vides un ūdenssaimniecības vai citā pielīdzināmā jomā;
 • profesionālā pieredze struktūrvienības vadītāja amatā vidējā vai lielā uzņēmumā ne mazāk par 3 gadiem;
 • stratēģisks redzējums, labas pārmaiņu vadības, plānošanas, organizēšanas un komunikācijas prasmes;
 • labas saskarsmes iemaņas, augstu emocionālo inteliģenci, atbildības sajūtu un godīgumu;
 • MS Office datorprasmes labā lietotāja līmenī;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • Valsts valodas zināšanas C1 līmenī, vēlamas angļu un krievu valodas zināšanas.

Motivācijas vēstuli un CV līdz 2024.gada 18.maijam sūtīt uz e-pastu  vilkme@vilkme.lv vai iesniegt personīgi uzņēmuma birojā Silakrogā, Priedes 4-57, Ropažu pagastā, tel. 67901050.

Izskatīsim visus piedāvājumus un sazināsimies ar pretendentiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām, lai norunātu tikšanos uz darba interviju.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. 

 
 

 

AICINĀM DARBĀ

Santehniķi

Ropažu novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “VILKME” galvenie darbības virzieni ir nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana, kā arī siltumapgāde un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem, iestādēm un juridiskām personām.

Darba pienākumi:

 • uzturēt darba kārtībā daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ūdensapgādes, siltumapgādes un kanalizācijas sistēmas;
 • veikt šo sistēmu un iekārtu tehnisko apsekošanu un nepieciešamos remontdarbus;
 • veikt aukstā ūdens skaitītāju nomaiņu/uzstādīšanu un skaitītāju rādījumu nolasīšanu.

Prasības pretendentam:

 • vidējā izglītība vai arodizglītība, vai profesionālā pamatizglītība;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • labas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • spēja organizēt darbu patstāvīgi;
 • pozitīva domāšana, augsta atbildības sajūta un precizitāte.

Mēs piedāvājam:

 • Aktīvu darbu stabilā pašvaldības uzņēmumā;
 • Atalgojumu no1200 EUR (bruto) un piemaksas par dežūrdarbu;
 • Sociālās garantijas;
 • Darba apģērbu, labiekārtotas darbnīcas;
 • Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 • Iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi;
 • Atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu.

Pieteikuma vēstuli un CV līdz 2024.gada 28.martam
sūtīt uz e-pastu  vilkme@vilkme.lv vai zvanīt pieteikties t.67901050

Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kurus aicināsim uz pārrunām.


Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā.