SIA Vilkme telefons67 958 454

Pakalpojumi

SIA „Vilkme" sniedz arī sekojošus maksas pakalpojumus:

Pamatojoties uz Ropažu novada domes  2011. gada 26. janvāra lēmumu, Ropažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam SIA "Vilkme" ir piešķirtas ekskluzīvas tiesības savākt sadzīves atkritumus un nogādāt  tos atkritumu poligonā "Getliņi".

SIA  "Vilkme"  slēdz līgumus ar iedzīvotājiem, organizācijām un iestādēm par atkritumu izvešanu. Par līgumu slēgšanu lūdzam  vērsties SIA „Vilkme” pa telefonu 67958454, e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai personīgi Vidzemes prospektā 8-1, Zaķumuižā. Atkritumu vedēja tel. 26619271

Zaķumuižā ir izbūvēta centralizētas siltumapgādes sistēma, kas tiek nodrošināta ar dažādām tehnoloģijām, kurināmo, dažādos gados veiktām izbūvēm, rekonstrukcijām, dažādiem siltumapgādes intensitātes rādītājiem, dažādiem siltumapgādē realizētiem režīmiem. Centralizētā apkure daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tiek nodrošināta caur viencauruļu sistēmu.

Ūdensapgāde

Centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem ir pieslēgušies 68 % Zaķumuižas iedzīvotāju. Ūdens patēriņš pie 90 % gala patērētājiem tiek uzskaitīts ar ūdens skaitītājiem. Centralizētus kanalizācijas pakalpojumus saņem 64% Zaķumuižas ciema iedzīvotāji  kā arī visas ciemā esošās iestādes un uzņēmumi.

Līdz 2015.gada 1.jūnijam dzeramo ūdeni Zaķumuižas ciema centralizētā ūdensapgādē ieguva no diviem artēziskiem urbumiem. Ūdensvadu attīrīšanas iekārtas Zaķumuižas ciemā tika uzstādītas 80 gados. Ūdens spiediena regulēšanai tika izmantoti divi hidrofori 2*0,5 m3, padevi tīklā nodrošināja tikai dziļurbuma akas sūknis.

SIA „Vilkme” Zaķumuižā apsaimnieko 11 daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas. Dzīvokļu skaits tajās ir no 5 – 30. Piecas daudzdzīvokļu mājas no 11 ir renovētas piedaloties projektā „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”.

Uzņēmuma apsaimniekojamās mājās, gandrīz katrā, dzīvokļu īpašnieki ir vienojušies par mājas vecāko. Pārvaldīšanas līgumi tiek slēgti ar katru dzīvokļu īpašnieku individuāli.