SIA Vilkme telefons67 958 454

Iepirkumi

SIA „Vilkme”, reģistrācijas Nr. 40103073411, Vidzemes prospekts 8-1, Zaķumuiža, Ropažu novads, LV-2133kontaktpersona: valdes locekle Sigita Čudare, tel.nr. 26335737, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , paziņo, ka 2020.gada 27.aprīlī tiek izsludināts iepirkums “Ropažu novada pašvaldības šķemboto un grantēto ielu un ceļu uzturēšana” (ID Nr. VILKME 2020/3).

Iepirkuma priekšmets ir Ropažu novada pašvaldības šķemboto un grantēto ielu un ceļu uzturēšana saskaņā ar tehniskās specifikācijas (nolikuma 2.pielikums) prasībām. Pretendents iesniedz vienu piedāvājumu. Piedāvājums ir iesniedzams par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

Valstī izsludinātās ārkārtas situācijas dēļ ar iepirkuma dokumentāciju un tā pielikumiem nevar iepazīties klātienē SIA „VILKME” birojā.

Iepirkuma dokumentācija elektroniski ir brīvi pieejama SIA „VILKME” mājas lapā www.vilkme.lv sadaļā „Iepirkumi”.

Iepirkums ir izsludināts:
https://www.iub.gov.lv/lv/iubsearch/q/%22vilkme%22/phr/1/nm/1/
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/37433

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2020.gada 11.maijam, plkst.09:30.

Pasūtītājs informē, ka pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta piecpadsmito daļu, ir pārtraukusi iepirkumu sakarā ar nepieciešamību veikt grozījumus Tehniskajā specifikācijā.

Valdes locekle, Sigita Čudare

SIA „Vilkme”, reģistrācijas Nr. 40103073411, Vidzemes prospekts 8-1, Zaķumuiža, Ropažu novads, LV-2133, kontaktpersona: valdes locekle Sigita Čudare, tel.nr. 26335737, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , paziņo, ka 2020.gada 15.aprīlī tiek izsludināts iepirkums “Ropažu novada pašvaldības šķemboto un grantēto ielu un ceļu uzturēšana” (ID Nr. VILKME 2020/2).

Iepirkuma priekšmets ir Ropažu novada pašvaldības šķemboto un grantēto ielu un ceļu uzturēšana saskaņā ar tehniskās specifikācijas (nolikuma 2.pielikums) prasībām. Pretendents iesniedz vienu piedāvājumu. Piedāvājums ir iesniedzams par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

Valstī izsludinātās ārkārtas situācijas dēļ ar iepirkuma dokumentāciju un tā pielikumiem nevar iepazīties klātienē SIA „VILKME” birojā.

Iepirkuma dokumentācija elektroniski ir brīvi pieejama SIA „VILKME” mājas lapā www.vilkme.lv sadaļā „Iepirkumi”.

Iepirkums ir izsludināts:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/8042
https://www.iub.gov.lv/lv/iubsearch/q/%22vilkme%22/phr/1/nm/1/

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2020.gada 27.aprīlim, plkst.09:30.

Pasūtītājs informē, ka pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta piecpadsmito daļu, ir pārtraukusi iepirkumu sakarā ar nepieciešamību veikt grozījumus Tehniskajā specifikācijā.

Valdes locekle, Sigita Čudare

SIA „Vilkme” izsludina Iepirkumu "Transportlīdzekļa noma SIA “Vilkme” vajadzībām”, ID Nr. Vilkme 2019/3.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš –  ne vēlāk kā līdz 2019.gada 30.septembra plkst. 09:30

SIA „Vilkme” izsludina Iepirkumu “Traktortehnikas noma SIA “Vilkme” vajadzībām”, ID Nr. Vilkme 2019/3.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš  ne vēlāk kā līdz 2019.gada 30.septembra plkst. 09:30

SIA „Vilkme” izsludina cenu aptauju „CENU APTAUJA JUMTA REMONTDARBIEM”,

daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai: "Vidzemes prospekts 8", Zaķumuiža, Ropažu novads.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 12.septembris līdz plkst. 11.00.

SIA “Vilkme”, reģistrācijas Nr. 40103073411, organizē iepirkumu  “Ropažu novada pašvaldības šķemboto un grantēto ielu un ceļu uzturēšana”.

SIA „Vilkme”, reģ.Nr. 40103073411, Vidzemes prospekts 8-1, Zaķumuiža, Ropažu nov., LV-2135, kontaktpersona: valdes loceklis Guntis Gasons, tel.Nr.: 29289765, faksa Nr.: 67958244, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , paziņo, izsludina atklāto konkursu Transportlīdzekļa noma SIA “Vilkme” vajadzībām (ID Nr. Vilkme 2019/1).

SIA „Vilkme”, reģ.Nr. 40103073411, Vidzemes prospekts 8-1, Zaķumuiža, Ropažu nov., #-2135, kontaktpersona: valdes loceklis Guntis Gasons, tel.Nr.: 29289765, faksa Nr.: 67958244, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , paziņo,

PAZIŅOJUMS PAR CENU APTAUJU 

SIA „Vilkme” izsludina cenu aptauju „Vienas kāpņu telpas remonts”, daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai pēc adreses: "Vidzemes prospekts 8", otrā kāpņu telpa, Zaķumuiža, Ropažu novads.

SIA „Vilkme”, reģ.Nr. 40103073411, Vidzemes prospekts 8-1, Zaķumuiža, Ropažu nov., LV-2135, kontaktpersona: valdes loceklis Guntis Gasons, tel.Nr.: 29289765, faksa Nr.: 67958244, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , paziņo, ka ERAF projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Ropažu novada Zaķumuižas ciemā” (līgums Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/196/047), ietvaros 2014.gada 8.augustā izsludina iepirkumu