SIA Vilkme telefons67 958 454

Aktuāli

Par piemērojamo siltumenerģijas gala tarifu Ropažu novada Muceniekos 2020.gada maija mēnesī 13 Maijs 2020 Paziņojumi

Saskaņā ar Regulatora 2020.gada 6.janvāra padomes sēdes lēmumu Nr.06.01.2020-1 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību Ropažu novada “CIEMATS” siltumenerģijas apgādes tarifu piemērošanas kārtību, SIA “Vilkme” informē, ka piemērojamais siltumenerģijas apgādes gala tarifs maija mēnesī Ropažu novada, Muceniekos pielietojot iepriekšējā perioda dabasgāzes cenas starpības korekciju ir 33,88 EUR/MWh.

SIA “VILKME” administrācija

“ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS ŠĶEMBOTO UN GRANTĒTO IELU UN CEĻU UZTURĒŠANA” (ID Nr.VILKME 2020/3) 27 Aprīlis 2020 Iepirkumi

SIA „Vilkme”, reģistrācijas Nr. 40103073411, Vidzemes prospekts 8-1, Zaķumuiža, Ropažu novads, LV-2133kontaktpersona: valdes locekle Sigita Čudare, tel.nr. 26335737, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , paziņo, ka 2020.gada 27.aprīlī tiek izsludināts iepirkums “Ropažu novada pašvaldības šķemboto un grantēto ielu un ceļu uzturēšana” (ID Nr. VILKME 2020/3).

Iepirkuma priekšmets ir Ropažu novada pašvaldības šķemboto un grantēto ielu un ceļu uzturēšana saskaņā ar tehniskās specifikācijas (nolikuma 2.pielikums) prasībām. Pretendents iesniedz vienu piedāvājumu. Piedāvājums ir iesniedzams par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

Valstī izsludinātās ārkārtas situācijas dēļ ar iepirkuma dokumentāciju un tā pielikumiem nevar iepazīties klātienē SIA „VILKME” birojā.

Iepirkuma dokumentācija elektroniski ir brīvi pieejama SIA „VILKME” mājas lapā www.vilkme.lv sadaļā „Iepirkumi”.

Iepirkums ir izsludināts:
https://www.iub.gov.lv/lv/iubsearch/q/%22vilkme%22/phr/1/nm/1/
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/37433

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2020.gada 11.maijam, plkst.09:30.

Pasūtītājs informē, ka pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta piecpadsmito daļu, ir pārtraukusi iepirkumu sakarā ar nepieciešamību veikt grozījumus Tehniskajā specifikācijā.

Valdes locekle, Sigita Čudare

Paziņojums par apkures un ūdens padeves pārtraukumu Muceniekos 22 Aprīlis 2020 Paziņojumi

Saistībā ar AS “Sadales tīkls” paziņojumu par plānoto remontdarbu veikšanu elektroapgādes tīklā un elektroenerģijas atslēgumu Muceniekos, piektdien, 24.aprīlī no plkst. 12:00 līdz 17:30 nedarbosies ūdens apgādes sistēma un mājas siltummezgls, līdz ar to būs ūdens un apkures padeves pārtraukums mājai.

! Lūdzam uzkrāt nepieciešamās ūdens rezerves.

SIA “Vilkme”

Tālrunis informācijai 26433008

PAZIŅOJUMS PAR APKURES ATSLĒGŠANU! 22 Aprīlis 2020 Paziņojumi

SIA „Vilkme” informē, ka 30.aprīlī tiks atslēgta apkure daudzdzīvokļu mājām.

Paziņojums par apkures un ūdens padeves pārtraukumu mājām “Ēdelveisi”, “Varavīksnes”, “Akācijas” 22 Aprīlis 2020 Paziņojumi

Sakarā ar AS “Sadales tīkls” paziņojumu par plānoto remontdarbu veikšanu elektroapgādes tīklā, ceturtdien, 23.aprīlī no plkst. 12:00 līdz 18:00 būs pārtraukta elektroenerģijas piegāde katlu mājai un ūdensapgādes sistēmai, līdz ar to būs apkures un ūdens padeves pārtraukums.

! Lūdzam uzkrāt nepieciešamās ūdens rezerves.

SIA “Vilkme”

Tālrunis informācijai 26433008

Atgādinājums

Pievērsiet uzmanību ūdens skaitītāja derīguma termiņam!

Ja ūdens skaitītājs netiks nomainīts vai verificēts, maksa par ūdeni un kanalizāciju tiks aprēķināta saskaņā ar MK noteikumu Nr.1013, kuros noteikts, ka ja ūdens skaitītājam dzīvoklī ir beidzies verificēšanas termiņš, apsaimniekotājs ir tiesīgs aprēķināt ūdens patēriņu līdz 10 m³ mēnesī par katru dzīvoklī (mājsaimniecībā) dzīvojošo personu.

Lasīt vairāk

Statistika

SIA „Vilkme” dibināts, lai nodrošinātu Ropažu novada apdzīvotās vietās pašvaldības autonomās funkcijas: pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, aukstā un karstā ūdens apgādi, kanalizācijas notekūdeņu pieņemšana, apkures nodrošināšana, sadzīves atkritumu izvešana. Kontrolējošā iestāde ir Ropažu novada pašvaldība kā kapitāldaļu turētājs.

1

Apsaimniekojamā teritorija

Zaķumuiža

11

Apsaimniekojamās ēkas

Zaķumuižā daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām apbūvei izmantoti tikai 4 - 5 tipveida projekti, kuri savstarpēji atšķiras ar stāvu skaitu, korpusu skaitu un elementu detalizāciju. Dominējošais ēku augstums ir 3 un 5 stāvi

22

Gadu pieredze

Uzņēmums dibināts 1992.gadā. Tas apsaimnieko 11 mājas (208 dzīvokļi) un sniedz komunālos pakalpojumus Zaķumuižas ciemā, t.sk. juridiskiem uzņēmumiem un privātmājām

18

Profesionāli darbinieki

Lai nodrošinātu iespējami kvalitatīvāku komunālo pakalpojumu sniegšanu, atbildīgie darbinieki ir ar kvalifikāciju, izglītību un pieredzi konkrētā nozarē

60 000m2

Teritorija

Uzņēmuma speciālisti un darbinieki rūpējas par pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošo teritoriju Zaķumuižā

11 147m2

Apsaimniekojamā platība

Uzņēmuma speciālisti un darbinieki rūpējas par pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošajām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām