Siltuma apgāde

Lasīts 7682 reizes Pēdējo reizi rediģēts 08 Maijs 2021

Centralizētas siltumapgādes sistēma ir četros ciemos – Silakrogā, Muceniekos, Zaķumuižā un Ropažos - mājām "Ēdelveisi", "Varavīksnes" un "Akācijas". Apkure, šajos ciemos, daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām tiek nodrošināta caur viencauruļu sistēmu. Kurināmais Ropažos un Silakrogā - kokskaidu granulas,Muceniekos un Zaķumuižā - gāze.

Centralizētā siltumapgāde ir siltumapgādes veids, kuram ir daudz dažādu priekšrocību, īpaši tur, kur ir pietiekami ilgs apkures periods un"VILKME" SIA apkures sezona ir septiņus mēnešus gadā.

Klasiskās centralizētās siltumapgādes galvenās priekšrocības ir:

  • visaugstākā siltumapgādes drošība, ko garantē vairāku siltumavotu pieslēgums kopējiem siltumtīkliem un tīklu racionāls slēgums;
  • neapdraud patērētāja īpašumu ar tiešu uguns vai eksploziju risku.

Apkures saimniecību var iedalīt:

  • Siltumenerģijas ražošana (siltumavots);
  • Siltumenerģijas transportēšana (siltumtīkli);
  • Siltumenerģijas patērētājs (siltuma uzskaite un siltuma un karstā ūdens sagatavošanas mezgls).

Maksa par siltumenerģiju

No 2015. tiek piemēroti Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes apstiprinātie siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi trīs Ropažu novada apdzīvotās vietās – Silakroga ciemā, Mucenieku ciemā, kā arī Ropažu ciemā trim ēkām – “Ēdelveisi”, “Akācijas”, “Varavīksnes”.

Silakroga ciemā siltumenerģijas pakalpojumu gala tarifs ir 70.224 EUR/MWh ar PVN. Ropažu ciema trim ēkām – “Ēdelveisi”, “Akācijas”, “Varavīksnes” - 71.3328 EUR/MWh ar PVN.

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifus, kas tiks piemēroti Silakroga ciemā un Ropažu ciema trim ēkām veido siltumenerģijas ražošanas tarifs, pārvades un sadales tarifs, kā arī tirdzniecības tarifs.

Tā kā Mucenieku ciemā siltumenerģijas ražošanai tiek izmantota dabasgāze, tad siltumenerģijas pakalpojumu gala tarifs noteikts tabulas veidā dabasgāzes tirdzniecības cenu diapazonam no 128,06 EUR/tūkst.nm3 līdz 505,12 EUR/tūkst.nm3 un ir robežās no 47,37 līdz 98,46 EUR/MWh + PVN. Gala tarifu veido - siltumenerģijas ražošanas tarifs, pārvades un sadales tarifs, tirdzniecības tarifs un dabasgāzes akcīzes nodokļa komponente un tas var mainīties reizi mēnesī atbilstoši aktuālajai dabasgāzes cenai. 2016.gada decembrī Mucenieku ciemā siltumenerģijas gala tarifs ir 58.453 EUR/MWh ar PVN.

Tā kā Ropažu ciema daudzdzīvokļu mājām siltumu piegādā cits operators, tad "Vilkme" SIA ir vienojusies ar operatoru par siltumenerģijas maksājumu administrēšanu, t.i. operators ir pilnvarojis izrakstīt rēķinus un iekasēt maksājumus no gala patērētājiem. Ropažu ciemā siltumenerģijas tarifs ir 62.261 EUR/MWh ar PVN.

Lai noteiktu apkures tarifu uz 1 m2, tiek ņemtas vērā visas mājas saņemtās MWh mēnesī (pēc skaitītāja) un to izmaksas (izmaksas dažādu iecirkņu katlu mājās var atšķirties), kas tiek izdalītas uz mājas kopējo apkurināmo platību.

Par siltumenerģijas pakalpojumu aprēķinu veic:

  • par atsevišķā īpašuma apsildei (apkurei) – proporcionāli atsevišķā īpašuma kopējai platībai, atskaitot balkonu un lodžiju platību.

Par siltumenerģiju karstā ūdens sagatavošanai:

  • par siltumenerģiju karstā ūdens cirkulācijai – atbilstoši dzīvokļu īpašumu skaitam;
  • par siltumenerģiju patērētajam karstajam ūdenim – proporcionāli patērētā karstā ūdens daudzumam;
  • par siltumenerģiju koplietošanas telpu apsildei (apkurei) – proporcionāli dzīvokļu īpašumu kopējai platībai.

Ja atsevišķajam īpašumam ir ierīkota autonoma apkure, speciālistam jāsagatavo un ar pārvaldnieku jāsaskaņo uz atsevišķo īpašumu attiecināmās, mājas koplietošanas vajadzībām patērētās siltumenerģijas daļas aprēķins, kas būtu jāapstiprina kopsapulcē. Līdz šāda aprēķina izstrādei par koplietošanas vajadzībām izmantoto siltumenerģiju jāmaksā proporcionāli atsevišķā īpašuma platībai.

 

 

 

Lejupielādēt pielikumus: