Siltuma apgāde

Lasīts 9559 reizes Pēdējo reizi rediģēts 09 Jūnijs 2022

Ropažu novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “VILKME” no tās dibināšanas 1992.gadā, tāpat kā Ropažu novada SIA “CIEMATS” līdz tās pievienošanai SIA "VILKME"  2020.gada 1.februārī, veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un tirdzniecību. Centralizētā siltumapgādes sistēma ir Ropažu pagasta Muceniekos, Silakrogā, Zaķumuižā un Ropažos. Ropažu pagastā siltuma apgādi daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, sabiedriskajām ēkām, un juridiskajiem klientiem nodrošina sabiedrības siltumapgādes nodaļa.

Kurināmais Ropažu ciemā, katlu mājā Stadiona ielā 1, Zaķumuižas ciemā un Muceniekos ir gāze, bet Silakrogā gala tarifu veido gāzes un granulu diversificētais tarifs, savukārt katlu mājā pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Ēdelveisi", kas nodrošina apkuri arī mājām "Akācijas" un "Varavīksnes" - kokskaidu granulas.

Maksa par siltumenerģiju 

Maksa par siltumenerģiju tiek piemērota atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes apstiprinātiem siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem:

Silakroga ciemā siltumenerģijas pakalpojumu gala tarifs ir 62,70 EUR/MWh bez PVN (12%)

Ropažu ciema trīs daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām – “Ēdelveisi”, “Akācijas”, “Varavīksnes”  siltumenerģijas pakalpojuma gala tarifs ir 63,69 EUR/MWh bez PVN (12 %)

Mucenieku ciemā siltumenerģijas pakalpojuma gala tarifs ir 48,86 EUR/MWh bez PVN (12 %)

Ropažu ciemā, katlu mājā Stadiona ielā 1 siltumenerģijas pakalpojuma gala tarifs ir 55,59 EUR/MWh bez PVN (12 %)

Zaķumuižas ciemā siltumenerģijas pakalpojuma gala tarifu veido noteikta nemainīgā tarifa daļa un mainīgā daļa atbilstoši faktiskajām izmaksām. 2021.gada siltumenerģijas pakalpojuma gala tarifs EUR/MWh bez PVN 12 %:

 Zaķumuižas katlu māja - gāze EUR/Mwh Janv. Febr. Marts Apr. Maijs Jūn. Jūl. Aug. Sept.

Okt.   

Nov. Dec
46,57 41,72 45,52 53,46 52,32 46,74 59,16 54,50 60,66 45,69 42,75 44,83

2022.gada siltumenerģijas pakalpojuma gala tarifs EUR/MWh bez PVN 12 %:

Zaķumuižas katlu māja - gāze EUR/Mwh Janv. Febr. Marts Apr. Maijs Jūn. Jūl. Aug. Sept.

Okt.   

Nov. Dec
105,18*
 104,96*  104,40*  *105,01  161,04              

 * Saskaņā ar valsts atbalstu Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma 7.pantā noteikto kārtību,  iedzīvotājiem janvāra, februāra, marta un aprīļa mēnešos tiek piemērots tarifs 68,00 EUR/MWh +PVN, savukārt pārējo summu sedz Ekonomikas ministrija.  Valsts atbalsts attiecas tikai uz iedzīvotājiem - fiziskām personām!

Lai noteiktu apkures tarifu uz 1 m2, tiek ņemtas vērā visas mājas saņemtās MWh mēnesī (pēc skaitītāja) un to izmaksas (izmaksas dažādu iecirkņu katlu mājās var atšķirties), kas tiek izdalītas uz mājas kopējo apkurināmo platību.

Par siltumenerģijas pakalpojumu aprēķinu veic:

  • par atsevišķā īpašuma apsildei (apkurei) – proporcionāli atsevišķā īpašuma kopējai platībai, atskaitot balkonu un lodžiju platību.

Par siltumenerģiju karstā ūdens sagatavošanai:

  • par siltumenerģiju karstā ūdens cirkulācijai – atbilstoši dzīvokļu īpašumu skaitam;
  • par siltumenerģiju patērētajam karstajam ūdenim – proporcionāli patērētā karstā ūdens daudzumam;
  • par siltumenerģiju koplietošanas telpu apsildei (apkurei) – proporcionāli dzīvokļu īpašumu kopējai platībai.

Ja atsevišķajam īpašumam ir ierīkota autonoma apkure, speciālistam jāsagatavo un ar pārvaldnieku jāsaskaņo uz atsevišķo īpašumu attiecināmās, mājas koplietošanas vajadzībām patērētās siltumenerģijas daļas aprēķins, kas būtu jāapstiprina kopsapulcē. Līdz šāda aprēķina izstrādei par koplietošanas vajadzībām izmantoto siltumenerģiju jāmaksā proporcionāli atsevišķā īpašuma platībai.

SILTUMENERĢIJAS GALA TARIFU APRĒĶINĀŠANAS METODIKAS UN IETEIKUMI ĒKU UZTURĒŠANAI PĒC RENOVĀCIJAS, SK.ŠEIT: