Namu apsaimniekošana

Lasīts 11253 reizes Pēdējo reizi rediģēts 05 Decembris 2021

SIA "VILKME" sniedz ēku pārvaldīšanas pakalpojumus 43 daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kas atrodas Ropažu pagasta Muceniekos, Silakrogā, Zaķumuižā, Ropažos, Tumšupē un Kākciemā. 2022.gadā SIA “VILKME” apsaimniekošanā ir 43 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kopējo apsaimniekojamo platību 60 186,15  m2.

Daudzīvokļu dzīvojamās mājas apbūves tips un atrašanās vieta nosaka apsaimniekošanas nosacījumus  - pieslēgums centralizētajiem ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes tīkliem, kā arī koplietošanas telpu un piegulošo zemes gabalu sanitārās tīrības uzturēšanu.

SIA “VILKME” galvenie uzdevumi daudzdzīvokļu  dzīvojamo māju apsaimniekošanas jomā ir:

  • Namu iekšējo komunikāciju (ūdensvada, kanalizācijas, apkures sistēmas, elektroinstalāciju) tehniskā uzturēšana;
  • Namu fiziskā saglabāšana un ēku remontdarbi - ēku siltināšana (iespēju robežās), jumta seguma maiņa, koplietošanas telpu kosmētiskie remonti u.c. ar ēkas uzturēšanu saistīti darbi tādā veidā, lai minētās konstrukcijas un sistēmas atbilstu mājas projekta dokumentos norādītajām prasībām un nekļūtu bīstamas ne lietotājiem, ne trešajām personām, kā arī apkārtējai videi;
  • Ēkās un to atsevišķās konstrukcijās veicamie sanitārās apkopes un labiekārtošanas darbi, t.sk. ventilācijas vadu apsekošana un tīrīšana, inženierkomunikāciju tehniskā apkope u.c