Ceļu uzturēšana

Lasīts 1269 reizes Pēdējo reizi rediģēts 24 Marts 2022

SIA "VILKME" veic pašvaldībai piederošu ceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas darbu izpildi  nodrošinot:

 - asfaltbetona seguma uzturēšanu;

 - grants ceļu seguma uzturēšanu (ceļa klātnes planēšana, iesēdumu un bedru labošana);

 - ceļmalu pļaušanu, krūmu un koku izciršanu;

 - satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšanu. 

Finansējumu darbu izpildei veido Pašvaldības budžeta dotācija. 

Ropažu novada pašvaldības ceļu kartes*:

*Ceļu kartes tiek aktualizētas un precizētas atbilstoši  likumā „Par autoceļiem” 3.pantā noteiktajam par  autoceļu iedalījumu un 4.pantā noteiktajam par autoceļu piederību.

Ceļu uzturēšanas darbus ZIEMAS sezonā Ropažu pagasta teritorijā veic pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Vilkme". Nepieciešamības gadījumā SIA „Vilkme” ceļu uzturēšanas darbu veikšanai novada ciemos piesaista arī citus vietējos uzņēmējus.

SIA „Vilkme” un tās piesaistītie uzņēmēji ar saviem resursiem un darbiniekiem veic pašvaldības ceļu uzturēšanas darbus – sniega tīrīšanu, sniega iekraušanu, sniega izvešanu, ceļu kaisīšanu ar smiltīm, ceļu kaisīšanu ar smilts/sāls maisījumu.

Sniega tīrīšana tiek veikta prioritārā secībā -  vispirms darbi tiek veikti ciematu centru ielās, uz ceļiem, pa kuriem kursē skolēnu autobusi un kur transportlīdzekļu satiksmes intensitāti ikdienā ir vislielākā.

Aicinām ziņot ceļu apsaimniekotājam par ceļu posmiem, kuros stāvoklis ir ārkārtējs, pēc teritoriālā sadalījuma:

  • Ropaži, Augšciems, Villasmuiža – T: 29112049
  • Tumšupe, Podkājas – T:26640271
  • Silakrogs, Gaidas, Gaidas 1, Gaidas 2, Zaķumuiža, Ropaži, Bajāri Kākciems – T: 29456770
  • Mucenieki – T:29330333

Ņemot vērā, ka pašvaldība budžeta līdzekļus drīkst izlietot tikai savu ielu un ceļu uzturēšanai, tad servitūtu un privāto ceļu tīrīšana paliek pašu īpašnieku ziņā. Tāpēc par privāto ceļu tīrīšanu iedzīvotājiem pašiem personīgi jāvienojas ar RN kapitālsabiedrību SIA Vilkmi, zvanot uz telefonu 29433578.

Stipras snigšanas laikā iedzīvotājiem jāņem vērā, ka brauktuvju un gājēju ietvju attīrīšana no sniega paprasa nedaudz ilgāku laiku. Aicinām būt saprotošiem, kā arī autovadītājus izvēlēties laika apstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu.