Ceļu uzturēšana

Lasīts 71 reizes Pēdējo reizi rediģēts 11 Jūlijs 2021

Pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības deleģējumu, SIA "VILKME" veic pašvaldībai piederošu ceļu ikdienas un periodiskās uzturēšanas darbu izpildi  nodrošinot:

 - asfaltbetona seguma uzturēšanu;

 - grants ceļu seguma uzturēšanu (ceļa klātnes planēšana, iesēdumu un bedru labošana);

 - ceļmalu pļaušanu, krūmu un koku izciršanu;

 - satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšanu. 

Finansējumu darbu izpildei veido Pašvaldības budžeta dotācija. 

Ropažu novada pašvaldības ceļu kartes*:

*Ceļu kartes tiek aktualizētas un precizētas atbilstoši  likumā „Par autoceļiem” 3.pantā noteiktajam par  autoceļu iedalījumu un 4.pantā noteiktajam par autoceļu piederību.