Priedes 5

Būves gads: 1987 Dzīvojamā platība: 4780 m2 Materiāls: Betona, dzelzbetons, paneļu Reģions: Silakrogs

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Priedes 5, Silakrogs, Ropažu novads. Mājas ekspluatācijas nodošanas gads ir 1987. Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai ir pieci stāvi un piecas kāpņu telpas ar tehnisko pagrabu. Ēkas konstruktīvā shēma – lielpaneļu ēka ar iekšējiem nesošiem dzelzsbetona sienas paneļi 14 cm biezumā. Ēkas norobežojošās ārsienas - pašnesošie keramzītbetona paneļi 30 cm biezumā. Starpstāvu pārsegumi - dzelzsbetona plātnes. Ēkai uz fasādes izvirzīti nelieli balkoni. Balkonu nesošā daļa – konsolveida dzelzsbetona plātnes. Virs ēkas izbūvēti mikrobēniņi kuru augstums ir tik zems, ka iekļūšana tajā ir neiespējama. Mikrobēniņi pārsegti ar ribotām dzelzsbetona plātnēm. Mājai ir horizontālais jumts ar iesegtu bitumena ruļlu materiālu. Ēkā ir ierīkota viencauruļu apkures sistēma ar maģistrālu izvietojumu pagrabā. Apkures sistēma ir ar augšējo sadali. Siltumnesējs tiek saņemts no Silakroga katlu mājas. Ēkā ir uzstādīts individuālais siltummezgls. Siltummezglā pēc neatkarīgas shēmas tiek sagatavots ūdens apkures vajadzībām. Būves kopējā platība (kv.m.) 4780. Dzīvokļu skaits – 70. Apsaimniekojamā platība (kv.m.) 3481.8.

Māja ir renovēta - projekts pabeigts 2015.gada  septembrī.

Projekts īstenots sadarbībā ar  Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF) aktivitātē “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” sadarbībā ar Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūra (LIAA). Līguma Nr. L-DMS-13-0711.

Aktivitātes mērķis bija paaugstināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitāti, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Priedes 5” dzīvokļu īpašnieki līdz ar mājokļa renovāciju pagarināja tās mūžu, uzlaboja gan mājas ārējo izskatu, gan arī mikroklimatu telpās, kā arī sakārtoja apkārtējo vidi.

Būvdarbus veica personu apvienība SIA „SL un Partneri” un SIA „WIKO”. Reģ. nr. LV40003442546. Būvuzraudzību objektā veica būvuzraugs Guntis Lukševics Sert. Nr. 5-00214.

Kopējās renovācijas izmaksas veido 338 927.25 EUR.  Plānotais ERAF atbalsta finansējums 124 415.70 EUR. Projekta īstenošanai, RN SIA „Ciemats” saņēma kredītu no AS „Swedbank” ar atmaksas termiņu uz 10 gadiem.

 

Lejupielādēt pielikumus: