Priedes 4

Būves gads: 1987 Dzīvojamā platība: 4738.50 m2 Materiāls: Betona, dzelzbetons, paneļu Reģions: Silakrogs

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Priedes 4, Silakrogs, Ropažu novads. Mājas ekspluatācijas nodošanas gads ir 1987. Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai ir pieci stāvi un piecas kāpņu telpas ar tehnisko pagrabu. Ēkas konstruktīvā shēma – lielpaneļu ēka ar iekšējiem nesošiem dzelzsbetona sienas paneļi 14 cm biezumā. Ēkas norobežojošās ārsienas - pašnesošie keramzītbetona paneļi 30 cm biezumā. Starpstāvu pārsegumi - dzelzsbetona plātnes. Ēkai uz fasādes izvirzīti nelieli balkoni. Balkonu nesošā daļa – konsolveida dzelzsbetona plātnes. Virs ēkas izbūvēti mikrobēniņi kuru augstums ir tik zems, ka iekļūšana tajā ir neiespējama. Mikrobēniņi pārsegti ar ribotām dzelzsbetona plātnēm. Mājai ir horizontālais jumts ar iesegtu bitumena ruļlu materiālu. Ēkā ir ierīkota viencauruļu apkures sistēma ar maģistrālu izvietojumu pagrabā. Apkures sistēma ir ar augšējo sadali. Siltumnesējs tiek saņemts no Silakroga katlu mājas. Ēkā ir uzstādīts individuālais siltummezgls. Siltummezglā pēc neatkarīgas shēmas tiek sagatavots ūdens apkures vajadzībām. Būves kopējā platība (kv.m.) 4738.5. Dzīvokļu skaits – 70. Apsaimniekojamā platība (kv.m.) 3476.64.

Lejupielādēt pielikumus: