Priedes 3

Būves gads: 1987 Dzīvojamā platība: 4765.80 m2 Materiāls: Betona, dzelzbetons, paneļu Reģions: Silakrogs

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Priedes 3, Silakrogs, Ropažu novads, būves kadastra Nr. 8084 007 0055 001. Mājas ekspluatācijas nodošanas gads ir 1987. Daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai ir pieci stāvi un piecas kāpņu telpas ar tehnisko pagrabu. Ēkas konstruktīvā shēma – lielpaneļu ēka ar iekšējiem nesošiem dzelzsbetona sienas paneļi 14 cm biezumā. Ēkas norobežojošās ārsienas - pašnesošie keramzītbetona paneļi 30 cm biezumā. Starpstāvu pārsegumi - dzelzsbetona plātnes. Ēkai uz fasādes izvirzīti nelieli balkoni. Balkonu nesošā daļa – konsolveida dzelzsbetona plātnes. Virs ēkas izbūvēti mikrobēniņi kuru augstums ir tik zems, ka iekļūšana tajā ir neiespējama. Mikrobēniņi pārsegti ar ribotām dzelzsbetona plātnēm. Mājai ir horizontālais jumts ar iesegtu bitumena ruļlu materiālu. Ēkā ir ierīkota viencauruļu apkures sistēma ar maģistrālu izvietojumu pagrabā. Apkures sistēma ir ar augšējo sadali. Siltumnesējs tiek saņemts no Silakroga katlu mājas. Ēkā ir uzstādīts individuālais siltummezgls. Siltummezglā pēc neatkarīgas shēmas tiek sagatavots ūdens apkures vajadzībām. Būves kopējā platība (kv.m.) 4765.8. Dzīvokļu skaits – 75. Apsaimniekojamā platība (kv.m.) 3495.4.

2013.gada jūnijā noslēdzās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Priedes 3” renovācija, kas tika veikta ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu (ERAF) projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Priedes 3”, Silakrogā energoefektivitātes pasākumi” ietvaros. Dzīvojamā māja jaunu veidolu un uzlabojumus ieguva dažu mēnešu laikā. Ēkas  renovācija tika uzsākta 2012.gada oktobrī. Šajā laikā mājai tika veikta fasādes un gala sienu siltināšana, cokola un pagraba pārseguma siltināšana, jumta siltināšanas darbi, apkures cauruļvadu siltināšana, vējtvera durvju nomaiņa un veco koka logu nomaiņa dzīvokļos un kāpņu telpās pret jauniem PVC logiem. Renovācijas kopējās izmaksas ir EUR 259 424.73 (182 324.74 LVL). Piešķirtais atbalsta finansējums  no ERAF veido 59.9 %  - EUR 130 058.49 (LVL 91405.62).

 

Lejupielādēt pielikumus: