Vai, saņemot bankas kredītu ēkas siltināšanai, tiek ieķīlāts dzīvoklis?

Nē, dzīvoklis netiek ieķīlāts. Kā nodrošinājums kalpo nākotnes naudas plūsma par apsaimniekošanu, ko saņem apsaimniekotājs. Banka pirms kredīta izsniegšanas analizē dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanas maksājumu parādu.