Uz rēķina rakstīts, ka jāapmaksā līdz 30.datumam. Kāpēc man uzrēķināts līgumsods, ja bankā naudu pārskaitīju laicīgi?

Par samaksas datumu tiek uzskatīta diena, kad banka ir reģistrējusi maksājumu saņēmēja bankā. Vairumā gadījumu tas notiek otrā dienā pēc pārskaitījuma veikšanas. Maksājums, kas veikts mēneša pēdējās dienās, apsaimniekotāja kontā var tikt ieskaitīts tikai nākošajā mēnesī. Maksājuma reģistrācijas datums tiek fiksēts kontu izrakstos.