Ja man ir īpašumā tikai dzīvoklis, kāpēc man vēl jāatbild un jāmaksā par kaut kādu kopīpašumu?

Dzīvokļa īpašums ir reāli nodalīts nekustamais īpašums (ar atsevišķu zemesgrāmatas nodalījumu), tomēr tas atrodas ēkā, kur ir vēl citi līdzīgi īpašumi, tāpēc sienas, kāpņutelpa, jumts, ieejas durvis, pagrabs, komunikācijas, apkures sistēma, cauruļvadi un karstā ūdens cirkulācijas sistēma vienmēr paliks kopīpašumā. Reāli šo īpašuma daļu nav iespējams nošķirt no citiem mājas iemītniekiem piederošās daļas, tāpēc dzīvoklis katram īpašniekam pieder kopā ar domājamo daļu, kurā kopā ar citām koplietošanas daļām var būt gan māja, gan māja un zeme.