BUJ - Biežāk uzdotie jautājumi

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums, 6. pants.
Obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības ir šādas:
1) dzīvojamās mājas uzturēšana (fiziska saglabāšana) atbilstoši normatīvo aktu prasībām:
a) dzīvojamās mājas sanitārā apkope,
b) apkures, aukstā ūdens un kanalizācijas nodrošināšana, kā arī sadzīves atkritumu izvešana,
c) dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais remonts,
d) dzīvojamai mājai kā vides objektam izvirzīto prasību izpildes nodrošināšana,
e) dzīvojamās mājas energoefektivitātei izvirzīto minimālo prasību izpildes nodrošināšana;

Ūdens skaitītāju rādījumi ir jāreģistrē katra mēneša beigās, to var izdarīt jebkurā diennakts laikā:
1) Internet mājas lapā http://radijumi.ciematssia.lv;
2) nosūtot e-pastu uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;
3) darba laikā zvanot uz tālruni 26322737;
4) ar rēķina pasaknīti, līdz mēneša pēdējai darba dienai nogādājot to katra iecirkņa pastkastītēs ar atbilstošu uzrakstu vai uzņēmuma kasē, kases darba laikā.

Par samaksas datumu tiek uzskatīta diena, kad banka ir reģistrējusi maksājumu saņēmēja bankā. Vairumā gadījumu tas notiek otrā dienā pēc pārskaitījuma veikšanas. Maksājums, kas veikts mēneša pēdējās dienās, apsaimniekotāja kontā var tikt ieskaitīts tikai nākošajā mēnesī. Maksājuma reģistrācijas datums tiek fiksēts kontu izrakstos.

Dzīvokļa īpašums ir reāli nodalīts nekustamais īpašums (ar atsevišķu zemesgrāmatas nodalījumu), tomēr tas atrodas ēkā, kur ir vēl citi līdzīgi īpašumi, tāpēc sienas, kāpņutelpa, jumts, ieejas durvis, pagrabs, komunikācijas, apkures sistēma, cauruļvadi un karstā ūdens cirkulācijas sistēma vienmēr paliks kopīpašumā. Reāli šo īpašuma daļu nav iespējams nošķirt no citiem mājas iemītniekiem piederošās daļas, tāpēc dzīvoklis katram īpašniekam pieder kopā ar domājamo daļu, kurā kopā ar citām koplietošanas daļām var būt gan māja, gan māja un zeme.

Nē, dzīvoklis netiek ieķīlāts. Kā nodrošinājums kalpo nākotnes naudas plūsma par apsaimniekošanu, ko saņem apsaimniekotājs. Banka pirms kredīta izsniegšanas analizē dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanas maksājumu parādu.