SIA “VILKME” informē, ka ar 2023.gada 1.martu stāsies spēkā siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifi:

Ropažu ciemā – 131,10 EUR/MWh (bez PVN)

Silakroga ciemā – 120,66 EUR/MWh (bez PVN)

Mucenieku ciemā – 130,61 EUR/MWh (bez PVN)

Zaķumuižas ciemā – 130,42 EUR/MWh (bez PVN)

Ēdelveisu katlumāja – 129,56 EUR/MWh (bez PVN)

Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifs publicēts LR oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis 25.01.2023.. https://www.vestnesis.lv/op/2023/18.DA20

Vēršam uzmanību, ka tarifi var mainīties atbilstoši energoresursu cenu izmaiņām!

 

Skaidrojums par tarifu aprēķinu (tarifs bez PVN):

 

Mājsaimniecībām siltumenerģijas tarifiem līdz 150 EUR/MWh valsts kompensē 50% no tarifa, kas pārsniedz noteikto slieksni – 68 EUR/MWh.

Silakrogs tarifs ir 120,66 EUR/MWh, ar valsts atbalstu lietotājam tiks piemērots tarifs 94,33 EUR/MWh apmērā.

Mucenieki  tarifs ir 130,61 EUR/MWh, ar valsts atbalstu lietotājam tiks piemērots tarifs 99,30 EUR/MWh apmērā.

Zaķumuiža  tarifs ir 130,42 EUR/MWh, ar valsts atbalstu lietotājam tiks piemērots tarifs 99,21 EUR/MWh apmērā.

Ropaži  tarifs ir 131,10 EUR/MWh, ar valsts atbalstu lietotājam tiks piemērots tarifs 99,57 EUR/MWh apmērā.

 

Ēdelveisu katlumāja tarifs ir 129,56 EUR/MWh, ar valsts atbalstu lietotājam tiks piemērots tarifs 98,78 EUR/MWh apmērā.

Par uzņēmumu

SIA “VILKME” ir Ropažu novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kura ir izveidota ar mērķi nodrošināt pašvaldības patstāvīgo funkciju realizēšanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanā, siltumapgādes, ūdenssaimniecības, atkritumu apsaimniekošanas un novada labiekārtošanas nozarēs.

 

Šobrīd „VILKME” komandu veido 45 kvalificēti darbinieki ar atbilstošu profesionālo izglītību un lielu darba pieredzi.

 

Komunālās saimniecības mērķis ir nodrošināt iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus komunālos pakalpojumus.

 

Uzņēmuma lielākā vērtība vienmēr ir bijuši klienti – SIA „VILKME” darbības laikā klientu skaits ir sasniedzis vairāk nekā 2465 mājsaimniecību un 206 juridisku personu.

 

 

Valdes locekļa amata kandidātiem izvirzītās obligātās minimālās un atbilstības prasības:
1. nevainojama reputācija;

2. valsts valodas zināšanas C1 līmenī un angļu valodas zināšanas ne zemākas par B2 līmeni

3. augstākā izglītība (akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadības, ekonomikas vai finanšu jomā), kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā;

4. vismaz 2 (divu) gadu pieredze (kas iegūta pēdējos 10 gados) mazā vai vidējā  uzņēmumā valdes locekļa vai līdzvērtīgā vadošā amatā (uzņēmuma vadītājs vai struktūrvienības vadītājs), kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā;

 

Valdes locekļa amata kandidātiem nepieciešamas

Zināšanas un izpratne par:

·       korporatīvās pārvaldības principiem;

·       biznesa attīstību;

·       investīciju piesaisti;

·       jautājumiem, kas saistīti ar klientu apkalpošanu, pakalpojumu sniegšanu (vēlams Sabiedrības darbības jomā);

 

Darba pieredze:

·       uzņēmuma ilgtermiņa finanšu, risku vadības, audita, IT vadībā;

·       stratēģiju izstrādē un ieviešanā;

·       pakalpojuma cenu veidošanā;

·       korporatīvas pārvaldības un pārmaiņu vadības jomā.

 

Nepieciešamās kompetences:

·       orientācija uz attīstību;

·       stratēģiskais redzējums;

·       plānošana un organizēšana;

·       komandas vadīšana;

·       orientācija uz rezultātu sasniegšanu.

 

Mēneša atalgojums: 1955 eur (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit pieci euro) (pirms nodokļu nomaksas)

 

Pieteikumu konkursam var iesniegt 3 (trīs ) nedēļu laikā, skaitot no sludinājuma publicēšanas dienas, sūtot elektroniska dokumenta veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai rakstveidā parakstītus un ieskenētā veidā nosūtot uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., ar norādi “SIA “VILKME” valdes locekļa amata kandidātu atlasei”.

 

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

1. personīgi vai elektroniski parakstītu motivētu pieteikumu (motivācijas vēstuli), iekļaujot informāciju, kas apliecina konkursa sludinājumā norādītās pieredzes, prasmju un citu prasību atbilstību valdes locekļa amatam;

2. dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae) atbilstoši pievienotajai formai (1. pielikums), t. sk. ar  informāciju par 3 (trim) personām, ar kurām Komisija var sazināties un iegūt atsauksmes par Kandidāta un tā profesionālo pieredzi par pēdējiem 5 (pieciem) gadiem;

3. augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);

4. apliecinājumu (saskaņā ar sludinājumam pievienoto apliecinājuma formu), apliecinot:

− atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta ceturtās daļas prasībām;

− ka kandidāts ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta piektajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts attiecīgajā amatā.

 

Informējam, ka kandidātiem, kuri tiks virzīti pēdējai vērtēšanas kārtai, Nominācijas komisija lūgs 5 (piecu) darba dienu laikā iesniegt un prezentēt (līdz 10 minūtēm) stratēģisko redzējumu par Sabiedrības galvenajiem nākotnes izaicinājumiem tuvākajiem 5 (pieciem) gadiem, atbilstoši valdes locekļa kompetencei,  sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai.

 

Piesakoties izsludinātajai vakancei un nosūtot savu CV, Jūs piekrītat iesniegto personas datu apstrādei konkrētajā atlases procesā un saziņai ar Jums. Ja Jūs tiksiet uzaicināts/a uz darba interviju, Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati un darba intervijas laikā sniegtā informācija tiks apstrādāti personāla atlases mērķim SIA “VILKME” leģitīmo interešu nodrošināšanai, ciktāl tā attiecināma uz personāla atlasi.

 

Pārzinis: Ropažu novada pašvaldība, Reģ. Nr. LV90000067986.

 

 

Kontaktpersonas: Ropažu novada pašvaldības Juridiskā, publisko iepirkumu un personāla vadības departamenta Tiesiskās uzraudzības nodaļas vadītāja Līga Emule-Konone, e- pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.,  tālr.Nr. 67910562.


SIA “VILKME” valdes locekļa amata kandidātu nominācijas komisijas NOLIKUMS


CV forma

Apliecinājuma forma

 

 

SIA “VILKME” informē, ka ar 2023.gada 16.janvāri stājas spēkā Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātie siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifi:

Ropažu ciemā – 216,85 EUR/MWh (bez PVN)

Silakroga ciemā – 175,32 EUR/MWh (bez PVN)

Mucenieku ciemā – 213,24 EUR/MWh (bez PVN)

Zaķumuižas ciemā – 208,46 EUR/MWh (bez PVN)

Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifs tika apstiprināts 05.01.2023. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomē (Padomes lēmums Nr.3-2.11/35)

Vēršam uzmanību, ka apstiprinātie tarifi var mainīties atbilstoši energoresursu cenu izmaiņām!

 

Skaidrojums par tarifu aprēķinu:

 

Mājsaimniecībām siltumenerģijas tarifiem līdz 150 EUR/MWh valsts kompensē 50% no tarifa, kas pārsniedz noteikto slieksni – 68 EUR/MWh. Savukārt no tās daļas, kas pārsniedz 150 EUR/MWh valsts kompensē 90%. Šajā gadījumā, ja SPRK apstiprinātais SIA”Vilkme” Silakrogs tarifs ir 175,32 EUR/MWh, ar valsts atbalstu lietotājam tiks piemērots tarifs 111,532 EUR/MWh apmērā.

Mājsaimniecībām siltumenerģijas tarifiem līdz 150 EUR/MWh valsts kompensē 50% no tarifa, kas pārsniedz noteikto slieksni – 68 EUR/MWh. Savukārt no tās daļas, kas pārsniedz 150 EUR/MWh valsts kompensē 90%. Šajā gadījumā, ja SPRK apstiprinātais SIA”Vilkme” Mucenieki  tarifs ir 213,24 EUR/MWh, ar valsts atbalstu lietotājam tiks piemērots tarifs 115,324 EUR/MWh apmērā.

Mājsaimniecībām siltumenerģijas tarifiem līdz 150 EUR/MWh valsts kompensē 50% no tarifa, kas pārsniedz noteikto slieksni – 68 EUR/MWh. Savukārt no tās daļas, kas pārsniedz 150 EUR/MWh valsts kompensē 90%. Šajā gadījumā, ja SPRK apstiprinātais SIA”Vilkme” Zaķumuiža  tarifs ir 208,46 EUR/MWh, ar valsts atbalstu lietotājam tiks piemērots tarifs 114,846 EUR/MWh apmērā.

Mājsaimniecībām siltumenerģijas tarifiem līdz 150 EUR/MWh valsts kompensē 50% no tarifa, kas pārsniedz noteikto slieksni – 68 EUR/MWh. Savukārt no tās daļas, kas pārsniedz 150 EUR/MWh valsts kompensē 90%. Šajā gadījumā, ja SPRK apstiprinātais SIA”Vilkme” Ropaži  tarifs ir 216,85 EUR/MWh, ar valsts atbalstu lietotājam tiks piemērots tarifs 115,685 EUR/MWh apmērā.

 

SIA “VILKME” administrācija

SIA “Vilkme” aicina Ropažu novada pašvaldības deleģēto māju dzīvokļu īpašniekus no 2022. gada 15. oktobra līdz 30. novembrim  iepazīties ar savas dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi 2023. gadam.

Dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmes 2023. gadam sastādītas tā, lai būtu iespējams nodrošināt ikdienas uzturēšanu un līdzekļu uzkrājumu mājām nepieciešamo darbu veikšanai. Lai nerastos dažādi pārsteigumi, aicinām savlaicīgi un detalizēti iepazīties ar savas mājas pārvaldīšanas tāmi.

Atgādinām, ka, pamatojoties uz Ropažu novada pašvaldības pilnvarojuma līgumu, SIA “Vilkme” ir pienākums apsaimniekot tās ēkas, kuras Ropažu novada pašvaldība deleģējusi apsaimniekot "Vilkmei". Taču, ja jūs kā dzīvokļu īpašnieks vēlaties:

- palielināt dzīvokļu īpašnieku kontroli pār dzīvojamās mājas pārvaldīšanas procesu,
- uzlabot dzīvojamās mājas apsaimniekošanu un optimizēt pārvaldīšanas izdevumu apmēru,
- lemt par dzīvojamās mājas remontdarbiem nepieciešamo uzkrājumu veidošanu un izlietošanu,

iesakām dzīvokļu īpašniekiem  pārņemt savas mājas pārvaldīšanas tiesības un noslēgt pilnvarojuma līgumu ar SIA “Vilkme” vai citu pakalpojuma sniedzēju.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar namu pārvaldnieci Baibu Pirtnieci, tālr. 27011565

Ar tāmēm autorizējoties var iepazīties šeit...

Turpinās būvdarbi Rīgas ielā 12, Ropažos, Ropažu novadā, kur dzīvokļu īpašnieki ir teikuši “JĀ” Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistei savas mājas energoefektivitātes paaugstināšanai (AS “Attīstības finanšu institūcijas ALTUM” administrētās atbalsta programmas “Izaugsme un nodarbinātība”4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās mājās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa  pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās”).

Projekta ietvaros veic ārsienu, pamatu, pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana, koka logu un durvju nomaiņa, balkonu atjaunošana, apkures sistēmas pārbūve un zibensaizsardzības ierīkošana.

Šīs energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi dzīvokļu īpašniekiem nodrošinās siltumenerģijas ietaupījumu 87,62 kWh/m2 gadā.

 20220909_112656.jpg

Būvuzņēmējs: SIA “AJ Real Estate”, reģ. Nr.: 40003847585

Būvuzraugs: SIA “Būvuzņēmums NR”, reģ. nr.:40003920596

Autoruzraugs: SIA “JD Projekts”, reģ. Nr. 40203036229

Fonds: Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Vadošās iestāde: ”AS “attīstības finanšu institūcija Altum”

Projekta kopējās izmaksas: EUR ar PVN 484 848,33

Granta summa: EUR ar PVN 237 187,89

 

 

1

SIA “VILKME” informē, ka ar 2022.gada 1.septembri stājas spēkā Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātie siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifi:

Ropažu ciemā – 122,54 EUR/MWh (bez PVN)

Silakroga ciemā – 113,85 EUR/MWh (bez PVN)

Mucenieku ciemā – 122,20 EUR/MWh (bez PVN)

Zaķumuižas ciemā – 122,51 EUR/MWh (bez PVN)

Ēdelveisu siltumapgādes sistēmā – 112,48 EUR/MWh (bez PVN)

Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifs tika apstiprināts 28.07.2022. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomē (Padomes lēmums Nr.116, prot. Nr. 29, 3.p.)

Vēršam uzmanību, ka apstiprinātie tarifi var mainīties atbilstoši energoresursu cenu izmaiņām!

 

 

 

SIA “VILKME” administrācija

 

Darba pienākumi: 

 •            Nodrošināt elektroietaišu drošu darbību, apkalpošanu un remontu SIA “VILKME” objektos un apsaimniekotajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās;
 •            Fiksēt elektroiekārtu bojājumus un organizēt to drošu un savlaicīgu novēršanu;
 •            Novērst iedzīvotāju pieteiktos bojājumus elektrotīklos.
 •            Vidējā profesionālā izglītība vai arodizglītība;
 •            Bz elektrodrošības grupas sertifikāts;
 •            B kategorijas autovadītāja apliecība;
 •            Vēlama iepriekšējā darba pieredze elektriķa amatā;
 •            Labas  darba plānošanas prasmes un spēja veikt darbu patstāvīgi;
 •            Augsta pienākuma un atbildības sajūta;
 •            Pozitīva attieksme pret  veicamo darbu.

 

Prasības pretendentam:

Mēs piedāvājam:

 •            Aktīvu darbu stabilā pašvaldības uzņēmumā;
 •            Atalgojumu 1300 EUR (bruto) pēc pārbaudes laika beigām;
 •            Sociālās garantijas;
 •            Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;
 •            Iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi;
 •            Labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu.

CV sūtīt uz e-pastu  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai zvanīt t.67901050

Izskatīsim visus piedāvājumus un sazināsimies ar pretendentiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām, lai norunātu tikšanos uz darba interviju.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. 

Darba pienākumi:

-        Mājokļu apsaimniekošanas darbu plānošana, organizēšana un kontrole;

-        Atbilstošas mājokļu pārvaldīšanas dokumentācijas organizēšana un uzturēšana;

-        Komunikācija ar klientiem mājokļu apsaimniekošanas jautājumos, līgumu slēgšana, problēmsituāciju risināšana;

-        Patstāvīgi plānot un nodrošināt nekustamo īpašumu efektīvu un saimniecisku pārvaldīšanu.

Prasības:

-        Atbilstība 4. profesionālās kvalifikācijas līmenim nekustamo īpašumu pārvaldīšanā;

-        Pieredze par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanā;

-        Spēja strādāt komandā un patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu;

-        Labas latviešu un krievu valodas zināšanas;

-        Ļoti labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office);

-        Autovadītāja apliecība B kategorija.

Mēs piedāvājam:

-        Aktīvu darbu stabilā pašvaldības uzņēmumā;

-        Atalgojumu 1300 - 1500 EUR (bruto) pēc pārbaudes laika beigām un sociālās garantijas;

-        Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām;

-        Iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi;

-        Labus darba apstākļus un atsaucīgu kolektīvu.

Motivācijas vēstuli un CV sūtīt uz e-pastu  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai iesniegt personīgi uzņēmuma birojā Silakrogā, Priedes 4-57, Ropažu pagastā.

Kontaktpersona jautājumu gadījumos SIA “VILKME” Valdes loceklis, tel. 29294730.

Izskatīsim visus piedāvājumus un sazināsimies ar pretendentiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām, lai norunātu tikšanos uz darba interviju.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā. 

    SIA “VILKME” galvenie darbības virzieni ir nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana, kā arī siltumapgāde, ūdensapgāde un atkritumu apsaimniekošana Ropažu novada Ropažu pagasta iedzīvotājiem, iestādēm un juridiskajām personām.

Vispārējie darba pienākumi:

-         Plānot un prognozēt kapitālsabiedrības finansiālo darbību, izvērtējot pašreizējās un nākotnes finansiālās iespējas;

-         Vadīt, plānot un organizēt grāmatvedības darbu;

-         Nodrošināt ikdienas grāmatvedības uzskaiti, dokumentu apriti un glabāšanu atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai;

-         Sagatavot nodokļu, finanšu, ekonomikas, statistikas atskaites vadībai, finanšu un valsts institūcijām;

-         Sagatavot un iesniegt mēneša un ceturkšņa nodokļu un finanšu pārskatus;

-         Ienākošās un izejošās grāmatvedības dokumentācijas apstrāde, uzskaite un kontrole;

-         Sagatavot un iesniegt uzņēmuma gada pārskatus.

Prasības kandidātiem:

-         Vismaz 3 gadu pieredze bilancspējīga grāmatveža amatā (pieredze namu apsaimniekošanas sfērā tiks uzskatīta par priekšrocību);

-         Augstākā izglītība finansēs, ekonomikā, grāmatvedībā vai biznesa vadībā;

-         Pārzināt Latvijas Republikas normatīvos aktus grāmatvedības un nodokļu jomā;

-         Pieredze darbā ar  Tildes Jumis; WinNAMS;

-         Labas MS Office lietotāja prasmes;

-         Labas organizatoriskās un komunikācijas prasmes, analītiskā domāšana, spēja uzņemties atbildību.

Piedāvājam:

-         Atbildīgu un interesantu darbu pašvaldības uzņēmumā;

-         Iespēju profesionāli pilnveidoties un iegūt vērtīgu darba pieredzi;

-         Stabilu atalgojumu, sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes termiņa beigām. Alga bruto EUR 1500,- mēnesī.

Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt līdz 2022.gada 27.jūlijam uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Izskatīsim visus piedāvājumus un sazināsimies ar pretendentiem,  kuri tiks virzīti uz 2. atlases kārtu – darba interviju.

Pretendentiem, kuri nebūs tikuši līdz 2. atlases kārtai, pateicamies par atvēlēto laiku un izrādīto interesi strādāt mūsu uzņēmumā.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā.

      SIA “VILKME”, reģ.nr. 40103073411 informē, ka ar 2022.gada 1.jūliju stājas spēkā jauni, vienoti  ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi Ropažu pagastā:
 - ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 0,75 EUR/m3;
 - kanalizācijas pakalpojumu tarifs 1,36 EUR/m3
      Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā Padomes lēmums Nr.72 (prot.Nr.20, 2.p.) lēmums pieņemts 2022.gada 19.maijā. Kopš 2017.gada 1.augustā saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Padomes lēmumu Nr. 60 Ropažu pagasta Mucenieku, Silakroga, Ropažu un Tumšupes ciemā spēkā ir šādi ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi:
-  Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 0,81 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);
-  Kanalizācijas pakalpojumu tarifs 1,14 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa)
      Kopš 20216.gada 1.aprīļa Ropažu pagasta Zaķumuižā saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības 2016.gada 27.janvāra Domes lēmumu Nr.1., 28.§ spēkā ir šādi ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi:
-   Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 0,9248 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);
-   Kanalizācijas pakalpojumu tarifs 1,23 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).
      Tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” (turpmāk – Metodika) un atbilst likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 19.panta pirmajai daļai un 20.panta pirmajai daļai un publicēts Latvijas Vēstnesī 24.05.2022., Nr.: 2022/99.3.
 
Ar cieņu, SIA "VILKME" administrācija