Ropažu novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “VILKME” un Ropažu novada pašvaldība ir paziņojusi par līgumu pārtraukšanu ar SIA “KALTESS”

Datums: 30 Jūlijs 2021 Kategorija: Paziņojumi Lasīts 92 reizes

Ropažu novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “VILKME” un Ropažu novada pašvaldība ir paziņojusi par līgumu pārtraukšanu ar SIA “KALTESS”

Ņemot vērā to, ka SIA “KALTESS” nav atjaunojusi karstā ūdens padevi Ropažu ciemā un nepilda ar līgumu uzņemtās saistības, Ropažu novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “VILKME” un Ropažu novada pašvaldība ir paziņojusi SIA “KALTESS” par noslēgtā līgumu pārtraukšanu ar 2021. gada 29. augustu, kas noteikta kā līgumu saistību izpildes pēdējā diena. Līdz ar radušos situāciju, uz šo brīdi nav iespējams atjaunot siltā ūdens padevi Ropažu ciema iedzīvotājiem.

Tā kā viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana), Ropažu novada pašvaldība sadarbībā ar Ropažu novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “VILKME” līdz ar līgumu pārtraukšanu uzņemas šo autonomo funkciju izpildi, tādējādi, karstā ūdens padeve tiks atjaunota iespēju robežās pēc 2021.gada 29.augusta.

Atvainojamies iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām un turpinām strādāt, lai atrisinātu radušos situāciju pēc iespējas īsākā laikā un turpmāk iedzīvotāji varētu saņemt kvalitatīvus komunālos pakalpojumus Ropažu ciemā!

Ar cieņu, SIA "VILKME" administrācija