Paziņojums par rezultātiem iepirkumā„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Ropažu novada Zaķumuižas ciemā”

Datums: 11 Novembris 2014 Kategorija: Paziņojumi Lasīts 2203 reizes

SIA „Vilkme”, reģ.Nr. 40103073411, Vidzemes prospekts 8-1, Zaķumuiža, Ropažu nov., LV-2135, kontaktpersona: valdes loceklis Guntis Gasons, tel.Nr.: 29289765, faksa Nr.: 67958244, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , paziņo, ka ERAF projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Ropažu novada Zaķumuižas ciemā” (līgums Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/196/047),

ietvaros 2014.gada 8.augustāizsludināja iepirkumu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Ropažu novada Zaķumuižas ciemā” (ID Nr. RNV/2014/1/ERAF).

Iepirkuma priekšmets ir ūdenssaimniecības infrastruktūras uzlabošanas darbi Ropažu novada Zaķumuižas ciemā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Tehnisko projektu.

Tiesības slēgt iepirkuma līgumu ir piešķirtas SIA “KOGER VIDE”, reģ.Nr. 40003884717, ar piedāvāto līgumcenu 555 556,33 EUR bez PVN.

Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu ir pieņemts 24.10.2014.