Paziņojums par rezultātiem iepirkumā „Autoruzraudzības pakalpojumi ūdenssaimniecības projektam Zaķumuižas ciemā”

Datums: 25 Novembris 2014 Kategorija: Paziņojumi Lasīts 1805 reizes

SIA „Vilkme”, reģ.Nr. 40103073411, Vidzemes prospekts 8-1, Zaķumuiža, Ropažu nov., LV-2135, kontaktpersona: valdes loceklis Guntis Gasons, tel.Nr.: 29289765, faksa Nr.: 67958244, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , paziņo,

ka ERAF projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Ropažu novada Zaķumuižas ciemā” (līgums Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/196/047), ietvaros 2014.gada 8.augustā izsludināja iepirkumu „Autoruzraudzības pakalpojumi ūdenssaimniecības projektam Zaķumuižas ciemā” (ID Nr. RNV/2014/2/ERAF).

Iepirkuma priekšmets ir autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana ūdenssaimniecības attīstībai Ropažu novada Zaķumuižas ciemā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Tiesības slēgt iepirkuma līgumu ir piešķirtas SIA “Projektēšanas birojs Austrumi”, reģ.Nr. 42403019889, ar piedāvāto līgumcenu 6000 EUR bez PVN.

Lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu ir pieņemts 29.08.2014.