Paziņojums par plānotajām tāmēm!

Datums: 15 Oktobris 2014 Kategorija: Paziņojumi Lasīts 3098 reizes Pēdējo reizi rediģēts 15 Oktobris 2014

Ropažu novada „Ciemats” SIA ziņo, ka no š.g. 15.oktobra ir pieejamas dzīvojamo māju obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānotās ieņēmumu un izdevumu tāmes 2015.gadam.

  Ar plānotajām tāmēm var iepazīties uzņēmuma mājas lapas sadaļā http://www.ciematssia.lv/majas biroja telpās Silakrogā vai interesēties katra iecirkņa kases telpās, kases darba laikā.

Saskaņā ar Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr.1014, 12.punktu 30 darbdienu laikā pēc  minētā paziņojuma saņemšanas dzīvokļu īpašnieki dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņem lēmumu par dzīvojamai mājai aprēķinātās pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas apstiprināšanu nākamajam kalendāra gadam, kā arī par dzīvojamai mājai nepieciešamo remontdarbu plāna apstiprināšanu nākama­jiem periodiem.

Savukārt, ja dzīvokļu īpašnieki augstāk minēto noteikumu 12.punktā minētajā termiņā nav sasaukuši kopsapulci un nolēmuši apstiprināt dzīvojamai mājai aprēķināto pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu nākamajam kalendāra gadam, dzīvojamās mājas pārvaldnieka aprēķinātā maksa nākamajam kalendāra gadam stājas spēkā ar 1.janvāri vai ar citu pārvaldnieka noteiktu termiņu.