Par paveikto ūdenssaimniecības projektā

Datums: 30 Aprīlis 2015 Kategorija: Paziņojumi Lasīts 2088 reizes

Atskats uz paveikto ūdenssaimniecības projektā

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu darbības uzlabošanai, SIA “Vilkme” realizē Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Ropažu novada Zaķumuižas ciemā” (līguma Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/196/047).

Projekta īstenošana uzlabos dzeramās kvalitātes normas, samazinās elektroenerģijas patēriņu ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūru uzturēšanai un ūdens zudumus tīklos, kā arī mazinās avāriju skaitu.

Uz 2015.gada aprīli ir paveikts: izbūvēti jauni virszemes rezervuāri, uzstādīts jauns 2.pacēluma sūknis, izbūvēta un palaista jauna notekūdeņu attīrīšanas iekārta un rekonstruētas kanalizācijas sūkņu stacijas.

Paredzams, ka būvdarbi tiks pabeigti līdz 2015.gada 1.jūnijam.

Ar cieņu, valdes loceklis    Guntis Gasons