Atkārtota cenu aptauja par jumta seguma maiņu

Datums: 10 Augusts 2016 Kategorija: Paziņojumi Lasīts 3552 reizes

PAZIŅOJUMS PAR ATKĀRTOTU CENU APTAUJU 

SIA „Vilkme” izsludina cenu aptauju „Jumta seguma nomaiņa”, daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai pēc adreses: "Mežziņi 4", Zaķumuiža, Ropažu novads.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2016. gada 22.augusts līdz plkst. 16.00.

Izpildes termiņš: 45 (četrdesmit piecas) darba dienas no līguma noslēgšanas brīža.

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: SIA „Vilkme” komunālās daļas vadītājs Valdis Šīrants, tālr. 29433578.

Piedāvājumus var iesniegt: personīgi SIA „Vilkme” biroja telpās Vidzemes prospekts 8-1, Zaķumuižā, Ropažu novadā, vai nosūtot piedāvājumu elektroniski uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai arī sūtot pa pastu uz adresi: Vidzemes pr.8-1, Zaķumuiža, Ropažu novads, LV 2133.

Ar darba uzdevumu, apjomu tāmi un līguma projektu, t.sk. apmaksas nosacījumiem, varat iepazīties zemāk:

Par rezultātiem

Tiesības slēgt līgumu ir piešķirtas SIA "Būvuzņēmējs NR", kura piedāvājumam ir zemākā cena 13 977.27 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).