PAR KOPSAPULCES REZULTĀTIEM dzīvojamai mājai "Kristāli"

Datums: 14 Jūnijs 2016 Kategorija: Kopsapulces Lasīts 2330 reizes Pēdējo reizi rediģēts 14 Jūnijs 2016

Š.G. 2.JŪNIJĀ NOTIKA MĀJAS “KRISTĀLI” DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKU KOPSAPULCE

 Darba kārtībā tika apspriesti jautājumi:

 

1.PAR IESPĒJU PIEDALĪTIES SILTINĀŠANAS PROJEKTĀ UN PIRMSPROJEKTA DOKUMENTĀCIJAS SAGATVOŠANU;

2.PAR VEIDOTO UZKRĀJUMU REMONTIEM;

3. Citi aktuāli jautājumi.

DALĪBNIEKI:„Kristāli” dzīvokļu īpašnieki/pārstāvji, „Ciemats” SIA pārstāvji.

Kopsapulcē dzīvokļu īpašnieki ar balsu vairākumu nolēma piedalīties siltināšanas projektā un gatavot visus nepieciešamos pirmsprojekta tehniskos dokumentus. Izmaksas tiks segtas no mājas uzkrājuma fonda.

Dzīvokļu īpašnieki ar protokolu var iepazīties RN "Ciemats" biroja telpās pie namu pārvaldnieces Daigas.