Iedzīvotājiem

Šeit Jūs varat iepazīties ar RN  "Ciemats" SIA apkalpotajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās patērētājām MWh  un apkures izmaksām 2015.gada janvāra mēnesī.

Šeit Jūs varat iepazīties ar RN  "Ciemats" SIA apkalpotajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās patērētājām MWh  un apkures izmaksām 2015.gada janvāra mēnesī.

Šeit Jūs varat iepazīties ar RN  "Ciemats" SIA apkalpotajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās patērētājām MWh  un apkures izmaksām 2015.gada janvāra mēnesī.

          

Šeit Jūs varat iepazīties ar RN  "Ciemats" SIA apkalpotajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās patērētājām MWh  un apkures izmaksām 2014.gada decembra  mēnesī.

Ropažu kases darba laiks 2015.gadā

Šeit Jūs varat iepazīties ar RN  "Ciemats" SIA apkalpotajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās patērētājām MWh  un apkures izmaksām 2014.gada novembra  mēnesī.

Pēc iedzīvotāju lūguma RN "Ciemats" SIA ir apkopojis datus par apkures  tarifiem un izmaksām par 2013/2014.gada un 2014/2015 gada apkures sezonām apsaimniekošanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

Šeit Jūs varat iepazīties ar RN  "Ciemats" SIA apkalpotajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās patērētājām MWh  un apkures izmaksām 2014.gada oktobra  mēnesī.

Patlaban lielākā daļa iedzīvotāju jau ir saņēmuši un iespējams iepazinošies ar savu māju plānotajām tāmēm nākamajam 2015.gadam. Vēršam uzmanību, ka būtībā apsaimniekošanas maksa mājām nav paaugstināta, lielai daļai māju apsaimniekošanas maksa ir pat pazeminājusies. Lai mājas uzturētu atbilstoši normatīvo aktu prasībām - tiek veidots finanšu līdzekļu uzkrājums remontdarbiem.

RN „Ciemats” SIA informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome 2014.gada 23.oktobrī apstiprinājusi jaunus, RN “CIEMATS” SIA iesniegtos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus. Līdz ar to no šī gada 1. decembra tiks piemēroti jauni siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi trīs Ropažu novada apdzīvotās vietās –