Kopsapulce mājai Jaunceltne 2 k-5, Muceniekos

Datums: 13 Aprīlis 2018 Kategorija: Iedzīvotājiem Lasīts 1475 reizes Pēdējo reizi rediģēts 13 Aprīlis 2018

PAZIŅOJUMS PAR SAPULCI

2018.gada 19.aprīlī, plkst. 19:00

notiks mājas Jaunceltnes 2- 5 dzīvokļu īpašnieku kopsapulce

Sapulce notiks Multifunkcionālā centra "Mucenieki" zālē “Bundulīšos”

Sapulces darba kārtība

  1.      Dalībnieku reģistrācija.
  2.      Sapulces vadītāja un protokolista ievēlēšana.
  3.      Par mājas siltummezgla rekonstrukciju.
  4.      Par mājai nepieciešamo remontu veikšanu.
  5.      Par remontdarbu uzkrājuma fonda veidošanu.
  6.      Par iespēju piedalīties mājas siltināšanas programmā.
  7.      Par ūdens skaitītāju rādījumu nodošanas termiņiem.
  8.      Citi jautājumi.

Uz sapulci lūdzam ierasties līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte) vai dzīvokļa īpašnieka izdotu pilnvaru un personu apliecinošu dokumentu.

RN SIA "Ciemats" administrācija