Avīze

Paziņojums par aprēķināto dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu nākamajam kalendāram gadam!

Tuvojas apkures sezona…

Tuvojoties apkures sezonai, iedzīvotāji aicināti pievērst uzmanību dzīvokļa siltumapgādes sistēmas tehniskajam stāvoklim.

SIA „Vilkme” atgādina !

Lainodrošinātu  sabiedrisko kārtību, uzturētu sanitāro tīrību, veidotu civilizētu kultūrvidi un nodrošinātu cilvēkiem veselīgu dzīves veidu Ropažu novada administratīvajā teritorijā...

Par smēķēšanas aizliegumu sabiedriskās vietās, uz balkoniem un lodžijām un citur

Par smēķēšanas aizliegumu sabiedriskās vietās, uz balkoniem un lodžijām un citur

SIA „Vilkme” informē un atgādina, ka likumā „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” (spēkā no 10.11.1999.) ir veikti grozījumi,

Marta info rakstos:

  • par atkritumu šķirošanu;
  • paziņojums par faktiskajām tāmēm;
  • Lieldienu novēlējums.

 

SIA „Vilkme” informē, ka ar 2015.gada 1.februāri sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojuma tarifs ir 1.70 euro + PVN uz vienu cilvēku.

UZMANĪBU - MAINĀS APRĒĶINU KĀRTĪBA PAR SADZĪVES ATKRITUMU IZVEŠANU!

SIA „Vilkme” informē, ka valdība ir veikusi grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.1013

SIA „VILKME” ziņo, ka no š.g. 15.oktobra būs pieejamas dzīvojamo māju obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānotās ieņēmumu un izdevumu tāmes 2015.gadam.

Tuvojas apkures sezona…

Gaidot apkures sezonu, iedzīvotāji aicināti sekot līdzi ne tikai norēķiniem, bet arī pievērst uzmanību dzīvokļa siltumapgādes sistēmas tehniskajam stāvoklim, lai tā funkcionētu bez starpgadījumiem un varētu nodrošināt mājokļos siltumu gada aukstajos mēnešos.