Avīze

Par smēķēšanas aizliegumu sabiedriskās vietās, uz balkoniem un lodžijām un citur

Par smēķēšanas aizliegumu sabiedriskās vietās, uz balkoniem un lodžijām un citur

SIA „Vilkme” informē un atgādina, ka likumā „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” (spēkā no 10.11.1999.) ir veikti grozījumi,

Marta info rakstos:

  • par atkritumu šķirošanu;
  • paziņojums par faktiskajām tāmēm;
  • Lieldienu novēlējums.

 

SIA „Vilkme” informē, ka ar 2015.gada 1.februāri sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojuma tarifs ir 1.70 euro + PVN uz vienu cilvēku.

UZMANĪBU - MAINĀS APRĒĶINU KĀRTĪBA PAR SADZĪVES ATKRITUMU IZVEŠANU!

SIA „Vilkme” informē, ka valdība ir veikusi grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.1013

SIA „VILKME” ziņo, ka no š.g. 15.oktobra būs pieejamas dzīvojamo māju obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānotās ieņēmumu un izdevumu tāmes 2015.gadam.

Tuvojas apkures sezona…

Gaidot apkures sezonu, iedzīvotāji aicināti sekot līdzi ne tikai norēķiniem, bet arī pievērst uzmanību dzīvokļa siltumapgādes sistēmas tehniskajam stāvoklim, lai tā funkcionētu bez starpgadījumiem un varētu nodrošināt mājokļos siltumu gada aukstajos mēnešos.

SIA „Vilkme” ir izveidojusi savu mājas lapu www.vilkme.lv, kurā ir iespējams iepazīties ar uzņēmuma saimniecisko darbību un tā sniegtajiem pakalpojumiem, sekot līdzi aktualitātēm, paziņojumiem, iepirkumiem un informācijai, kas domāta dzīvokļu īpašniekiem un pakalpojumu saņēmējiem. Tāpat mājas lapā ir iespējams apskatīt māju dokumentāciju, kas saistīta ar dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu

Atgādinām, ka saskaņā ar Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 27.punktu, dzīvokļa īpašniekam pārvaldnieka noteiktajā kārtībā un termiņā katru mēnesi jānolasa ūdens skaitītāja rādījumi un jānodod tos pārvaldniekam aprēķinu veikšanai.

Mājdzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpumi 22. Par suņu izvešanu pastaigā bez pavadas un uzpurņa sabiedriskās vietās, tai skaitā-parkos, zaļumstādījumos,peldvietās, mācību iestādēm piegulošās teritorijās, vietās, kur notiek sabiedriskie pasākumi,