SIA Vilkme telefons67 958 454

Ūdens un Kanalizācija

Lasīts 3148 reizes Pēdējo reizi rediģēts 27 Marts 2015

Ūdensapgāde

Centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem ir pieslēgušies 68 % Zaķumuižas iedzīvotāju. Ūdens patēriņš pie 90 % gala patērētājiem tiek uzskaitīts ar ūdens skaitītājiem.

Ūdensapgādes sistēmas izbūve uzsākta 70 gadu beigās. Dzeramo ūdeni Zaķumuižas ciema centralizētā ūdensapgādē iegūst no diviem artēziskiem urbumiem. Ūdensvadu attīrīšanas iekārtas Zaķumuižas ciemā tika uzstādītas 80 gados. Ūdens spiediena regulēšanai tiek izmantoti divi hidrofori 2*0,5 m3, padevi tīklā nodrošina tikai dziļurbuma akas sūknis.

Ūdensvada rekonstrukcija tika veikta privātmāju rajonā, nomainot vecos čuguna ūdensvadus pret jauniem PVC ūdensvadiem. Atsevišķi nelieli posmi ir mainīti avāriju novēršanas gadījumos.

Ūdens attīrīšana tiek veikta bez ķimikāliju pielietošanas, izmantojot aerācijas metodi spiedfiltros. Filtru skalošanas ūdeņi tiek novadīti uz šlamu atdalītāju un infiltrēti lietus notekūdeņu drenāžā.

Kanalizācija

Zaķumuižas kanalizācijas sistēma sastāv no trim kanalizācijas sūkņu stacijām: pašteces kanalizācijas tīkla, spiedvada un notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

Pašreizējās attīrīšanas iekārtas nodotas ekspluatācijā 80 gados. Iekārtas sastāv no aerotenka un nostādinātāja. Pēcattīrīšana notiek divos biodīķos.

Centralizētus kanalizācijas pakalpojumus saņem 64% Zaķumuižas ciema iedzīvotāji  kā arī visas ciemā esošās iestādes un uzņēmumi.

Maksa par ūdeni un kanalizāciju

Maksa par ūdens patēriņu atsevišķajā īpašumā tiek aprēķināta atbilstoši atsevišķajā īpašumā uzstādīta verificēta skaitītāja rādījumiem. Ja skaitītāji nav uzstādīti (vai tiem ir beidzies verificēšanas termiņš), ūdens patēriņa norma ir ne vairāk kā 10 m3 par katru dzīvoklī dzīvojošo personu.

Aprēķins par kanalizāciju tiek veikts proporcionāli patērētajam ūdens daudzumam.