SIA Vilkme telefons67 958 454

Namu apsaimniekošana

Lasīts 3931 reizes Pēdējo reizi rediģēts 14 Janvāris 2019

SIA „Vilkme” Zaķumuižā apsaimnieko 11 daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas. Dzīvokļu skaits tajās ir no 5 – 30. Piecas daudzdzīvokļu mājas no 11 ir renovētas piedaloties projektā „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”.

Uzņēmuma apsaimniekojamās mājās, gandrīz katrā, dzīvokļu īpašnieki ir vienojušies par mājas vecāko. Pārvaldīšanas līgumi tiek slēgti ar katru dzīvokļu īpašnieku individuāli. 

Pārvaldīšanas/apsaimniekošanas pienākumos ir nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatāciju un uzturēšanu, veicināt dzīvojamo māju uzlabošanu, veikt sanitāro apkopi, organizēt, pārraudzīt un plānot pārvaldīšanas darbu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Dzīvojamo daudzdzīvokļu māju uzturēšana un apsaimniekošana ir laikietilpīgs, zināšanu un finanšu līdzekļus ietverošs process.

Saskaņā Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu, pārvaldīšanā ietilpst obligāti veicamo darbību nodrošināšana un citu pārvaldīšanas darbību nodrošināšana.

Obligāti veicamās darbības:

  • dzīvojamās mājas uzturēšana un sanitārā apkope;
  • pārvaldīšanas darba plānošana, organizēšana un pārraudzība;
  • siltumenerģijas, arī dabasgāzes, piegāde, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana, sadzīves atkritumu izvešana;
  • elektroenerģijas nodrošināšana dzīvojamās mājas kopīpašumā esošajai daļai (arī kopīpašumā esošo iekārtu darbības nodrošināšanai);
  • dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais remonts;
  • dzīvojamai mājai kā vides objektam izvirzīto prasību izpildes nodrošināšana;
  • dzīvojamās mājas lietas vešana;
  • informācijas sniegšana valsts un pašvaldību institūcijām.

Citas pārvaldīšanas darbības:
darbības, kas saistītas ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un tiek veiktas atbilstoši dzīvojamās mājas īpašnieka gribai un maksātspējai. Pie tām pieder ar dzīvojamās mājas uzlabošanu un attīstīšanu un šim nolūkam nepieciešamo pasākumu ilgtermiņa plāna sagatavošanu saistītās darbības.