SIA Vilkme telefons67 958 454

Vidzemes prospeksts 8

Būves gads: Dzīvojamā platība: m2 Materiāls: Reģions: Mājas

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Vidzemes prospekts 8, Zaķumuiža, Ropažu novads. Zemes kadastra Nr. 8084 008 0240. Astoņdesmitajos gados celta trīs un četru stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, kura sastāv no 2 korpusiem un 3 kāpņu telpām ar pagrabu un bēniņiem. Mājas ekspluatācijas nodošanas gads ir 1985.gads. Ēkas konstruktīvais risinājums - gāzbetona paneļu fasādes sienas, sarkano māla caurumoto ķieģeļu gala sienas un nesošas ķieģeļu mūra šķērssienas un savietotais dzelzsbetona konstrukciju jumts. Starpstāvu pāresegumu veido dzelzsbetona paneļi. Mājā ir centrālā apkure. Siltumnesējs tiek saņemts no Zaķumuižas katlu mājas. Siltummezglā pēc neatkarīgas shēmas tiek sagatavots ūdens apkures vajadzībām. Ēkā ierīkota viencauruļu apkures sistēma ar augšējo sadali un maģistrālu izvietojumu pagrabā. Būves kopējā  platība (kv.m.) 2206.8. Dzīvokļu skaits – 28. Apsaimniekojamā platība (kv.m.) 1627,25.

2011.gada 30.maijā noslēdzās Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Vidzemes prospekts 8” renovācija, kas tika veikta ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu (ERAF) projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Vidzemes prospekts 8”, Zaķumuižā energoefektivitātes pasākumi” ietvaros. Siltināšanas rezultātā māja dažu mēnešu laikā ieguvusi jaunu, pievilcīgu vizuālo izskatu. Ēkas renovācija tika uzsākta 2010.gada 12.oktobrī. Šajā laikā mājai tika veikta fasādes un gala sienu siltināšana, cokola un pagraba pārseguma siltināšana, jumta siltināšanas darbi, apkures cauruļvadu siltināšana, ārdurvju nomaiņa un veco koka logu nomaiņa dzīvokļos un kāpņu telpās pret jauniem PVC logiem. Renovācijas kopējās izmaksas veidoja 81043.99 Ls. ERAF finansējums veidoja 50% no iepriekš minētās summas.

Lejupielādēt pielikumus: