SIA Vilkme telefons67 958 454

Straumēni 2

Būves gads: Dzīvojamā platība: m2 Materiāls: Reģions: Mājas

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Straumēni 2, Zaķumuiža, Ropažu novads, ar kadastra Nr. 8084 008 0243. Astoņdesmitajos gados celta piecu stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, kura sastāv no 2 kāpņu telpām ar pagrabu bez bēniņiem. Mājas ekspluatācijas nodošanas gads ir 1981. Norobežojošās konstrukcijas - nesošās dzelzsbetona paneļu sienas, dzelzsbetona jumts ar iekšējo sateci uz ēkas vidu un iekšējo ūdens novadīšanu. Mājā ir centrālā apkure. Siltumnesējs tiek saņemts no Zaķumuižas katlu mājas. Siltummezglā pēc neatkarīgas shēmas tiek sagatavots ūdens apkures vajadzībām, katram korpusam atsevišķi. Ēkā ierīkota divcauruļu apkures sistēma ar maģistrālu izvietojumu pagrabā un pēc renovācijas ir uzstādīti individuālie proporcionalitātes mērītāji (alokatori) ar nolasīšanas sistēmu. Būves kopējā  platība (kv.m.) 1913.75. Dzīvokļu skaits – 30. Apsaimniekojamā platība (kv.m.) 1526.34.

2013.gada 24.oktobrī noslēdzās Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Straumēni 2 renovācija, kas tika veikta ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu (ERAF) projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Straumēni 2”, Zaķumuižā energoefektivitātes pasākumi” ietvaros. Siltināšanas rezultātā māja dažu mēnešu laikā ieguvusi jaunu, pievilcīgu vizuālo izskatu. Ēkas renovācija tika uzsākta 2012.gada 24.jūlijā Šajā laikā mājai tika veikta fasādes un gala sienu siltināšana, cokola un pagraba pārseguma siltināšana, bēniņu (tehniskā stāva) siltināšanas darbi un jumta seguma ieklāšanas darbi uzjumteņiem, apkures stāvvadu nomaiņa un apkures cauruļvadu siltināšana, uzstādīti  proporcionalitātes mērītāji ar nolasīšanas sistēmu, ārdurvju nomaiņa un veco koka logu nomaiņa dzīvokļos un kāpņu telpās pret jauniem PVC logiem, kāpņu telpu un vējtvera renovācijas darbi. Renovācijas kopējās izmaksas veidoja 114 428 Ls. ERAF finansējums veidoja 50% no iepriekš minētās summas.

Lejupielādēt pielikumus: