SIA Vilkme telefons67 958 454

Parka 1

Būves gads: Dzīvojamā platība: m2 Materiāls: Reģions: Mājas

Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājaParka 1, Zaķumuiža, Ropažu novads. Zemes kadastra Nr. 8084 008 0238. Septiņdesmitajos gados celta trīs stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, kura sastāv no 3 korpusiem un 4 kāpņu telpām ar pagrabu bez bēniņiem. Mājas ekspluatācijas nodošanas gads ir 1976. Ēkas konstruktīvais risinājums - pamati salaiekamie ar dzelzsbetona pamatu blokiem, dzelzsbetona paneļu un sarkano ķieģeļu mūra sienas, dzelzsbetona bēniņu pārsegums. Mājai ir dzelzsbetona konstrukciju jumts ar slīpumu uz ārpusi lietusūdens aizvadīšanai. Fasādē ir lodžijas. Mājā ir centrālā apkure. Siltumnesējs tiek saņemts no Zaķumuižas katlu mājas. Siltummezglā pēc neatkarīgas shēmas tiek sagatavots ūdens apkures vajadzībām. Ēkā ierīkota viencauruļu apkures sistēma ar augšējo sadali un maģistrālu izvietojumu pagrabā. Būves kopējā  platība (kv.m.) 2443.62. Dzīvokļu skaits – 24. Apsaimniekojamā platība (kv.m.) 1651.85.

2013.gada 22.jūnijā noslēdzās Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Parka 1” renovācija, kas tika veikta ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu (ERAF) projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Parka 1”, Zaķumuižā energoefektivitātes pasākumi” ietvaros. Siltināšanas rezultātā māja dažu mēnešu laikā ieguvusi jaunu, pievilcīgu vizuālo izskatu. Ēkas renovācija tika uzsākta 2012.gada 22.martā. Šajā laikā mājai tika veikta fasādes un gala sienu siltināšana, cokola un pagraba pārseguma siltināšana, bēniņu siltināšanas darbi un jumta seguma uzstādīšanas darbi, apkures un karstā ūdens cauruļvadu siltināšana, ārdurvju un vējtvera durvju nomaiņa, veco koka logu nomaiņa dzīvokļos un kāpņu telpās pret jauniem PVC logiem. Renovācijas kopējās izmaksas veidoja 127 966.71 Ls. ERAF finansējums veidoja 50% no iepriekš minētās summas.

Lejupielādēt pielikumus: