SIA Vilkme telefons67 958 454

Par ūdenssaimniecības projekta virzību

Datums: 06 Janvāris 2015 Kategorija: Jaunumi Lasīts 1239 reizes Pēdējo reizi rediģēts 06 Janvāris 2015

Ūdenssaimniecības projekts uzņem apgriezienus

SIA “Vilkme” Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Ropažu novada Zaķumuižas ciemā” (līguma Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/196/047) ietvaros,

pamatojoties uz iepirkuma „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Ropažu novada Zaķumuižas ciemā” (ID Nr. RNV/2014/1/ERAF) rezultātiem, 2014.gada 12.novembrī ar SIA “KOGER VIDE” (pretendentu, kura piedāvājums tika atzīts kā saimnieciski visizdevīgākais) noslēdza būvniecības līgumu par kopējo summu 491 635,85 EUR. Līgumā paredzēto būvdarbu izpildes termiņš ir 7 mēneši. Lai nodrošinātu būvniecības norises atbilstību normatīvo aktu prasībām, finansējuma saņēmējs ar Jāni Zvirbuli (būvprakses sertifikāts Nr.50-1880) 2014.gada 26.novembrī parakstīja būvuzraudzības līgumu. Atbilstoši 2014.gada 14.oktobra līgumam autoruzraudzību veiks SIA “Projektēšanas birojs “AUSTRUMI””.

Valdes loceklis   Guntis Gasons