SIA Vilkme telefons67 958 454

Iedzīvotājiem

SIA "Vilkme"  informē, ka no š.g. 1.aprīļa ir pieejamas dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskati par 2016.gadu. Ar faktiskajām tāmēm var iepazīties uzņēmuma mājas lapas sadaļā http://www.vilkme.lv/majas, vai interesēties  biroja telpās Zaķumuižā, uzņēmuma darba laikā.

Lai neaizmirstama gada garākā diena un īsākā nakts!

Lai veicinātu komunikāciju ar daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem un atvieglotu lēmumu pieņemšanu māju pārvaldīšanas jautājumos, kas saistīti ar maznozīmīgiem vai nelieliem darbiem, kā arī izvērtējot citu pašvaldību māju pārvaldnieku pozitīvo pieredzi, arī SIA „Vilkme” vēlas, lai daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji būtu aktīvāki un ievēlētu savas mājas vecāko.